JanMolenweg.nl Groningen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Hinderkje (Pietersdr) Crook
Groningen 1792 ‑ 1855 Groningen
grootouders aan vaderskant
Cornelis (Jacobszn) Crook ? ‑ ?
Sijtske Harms ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Abraham (Siefkeszn) Bakker ? ‑ ?
Hinderkien Hindriks ? ‑ ?
vader
Pieter (Corneliszn) Crook 1761 ‑ 1805
moeder
Hendrikje (Abrahamsdr) Bakker 1762 ‑ 1858
Hinderkje (Pietersdr) Crook, geboren Groningen voor 19 februari 1792, 1  gedoopt Groningen, Nieuwe Kerk 19 februari 1792, 2  overleden Groningen 18 februari 1855, 3  dochter van Pieter (Corneliszn) Crook en Hendrikje (Abrahamsdr) Bakker,
 
trouwt Groningen 6 juni 1813 4  met Willem (Janszn) Drewes, geboren Groningen voor 5 april 1789, 1  gedoopt Groningen, Martinikerk 5 april 1789, 5  schipper 1813, 6  schipper 1813, 4  schipper 1815, 7  schipper 1816, 8  schipper 1819, 9  schipper 1820, 10  schipper 1823, 11  schipper 1824, 12  schipper 1826, 13  schipper 1827, 14  schipper 1830, 15  schipper 1833, 16  schipper 1835, 17  scheepskapitein 1836, 18  schipper 1837, 19  schipper 1838, 20  schipper 1842, 21  scheepskapitein 1847, 22  (schipper) 1900, 23  overleden Groningen 14 april 1873, 24  zoon van Jan (Willemszn) Drewes en Marijke (Martensdr) Stallinga.
 
uit het huwelijk met Willem (Janszn) Drewes:
 
1. Jan (Willemszn) Drewes, geboren Groningen 15 december 1813, 6  overleden Groningen 22 mei 1815. 25 
 
2. Hinderkien Drewes, geboren Groningen 27 maart 1815, 7  overleden Groningen 5 maart 1861, 26  trouwt (1) Groningen 14 december 1837 19  met Klaas (Hanszn) Scholtens, geboren Groningen 22 september 1815, 27  zeeman 1837, 19  schipper 1838, 28  kapitein ter koopvaardij van het kofschip Alida 1838, 29  schipper 1839, 30  schipper 1842, 31  scheepskapitein 1845, 32  scheepskapitein 1847, 33  schipper van het kofschip "Alida" 1848, 34  (scheepskapitein) 1863, 35  (scheepskapitein) 1868, 36  (scheepskapitein) 1871, 37  (scheepskapitein) 1872, 38  (scheepskapitein) 1872, 39  (scheepskapitein) 1893, 40  overleden * 23 december 1848, 34  zoon van Hans (Janszn) Scholtens en Grietje (Willemsdr) Smit; trouwt (2) Groningen 20 februari 1856 41  met IJme (Luiteszn) van Sluis, geboren Groningen 9 november 1811, 42  schipper 1811, 43  scheepskapitein 1849, 44  scheepskapitein 1856, 41  scheepskapitein 1862, 45  scheepskapitein 1863, 46  overleden Groningen 16 februari 1863, 46  zoon van Luite (Takenszn) van Sluis en Jaantje IJmes en weduwnaar van 1e Etje de Haan en 2e Annegien Singer; hij hertrouwt Groningen 25 januari 1862 45  met Martha (Klaassensdr) van Zwol.
 
3. Maria Engelina Drewes, geboren Groningen 29 oktober 1816, 8  overleden Groningen 26 december 1853, 47  trouwt Groningen 18 mei 1836 18  met Pieter Cornelis de Maar, geboren Groningen voor 9 november 1808, 1  gedoopt Groningen, [...] 9 november 1808, 48  klerk 1836, 18  klerk 1856, 49  overleden Groningen 23 februari 1891, 50  zoon van Roelof de Maar en Sijtske (Pietersdr) Crook; hij hertrouwt Groningen 15 oktober 1856 49  met Eltje Harmanna Buining.
 
4. Geessien Drewes, geboren Groningen 19 februari 1819, 9  overleden Groningen 5 december 1900, 23  trouwt Groningen 6 januari 1842 21  met Izak (Janszn) Blaauw, geboren Groningen 19 september 1814, 51  schipper 1842, 21  overleden * 1863, 1  zoon van Jan (Derkszn) Blaauw en Jantien Izaks.
 
5. Pietertje Drewes, geboren Groningen 18 december 1820, 10  overleden Groningen 27 januari 1856, 52  trouwt Groningen 8 november 1848 53  met Hillebrand Nijhuis, geboren Groningen 16 januari 1824, 54  broodbakker 1848, 53  broodbakker 1849, 55  broodbakker 1851, 56  broodbakker 1854, 57  bakker 1856, 58  broodbakker 1858, 59  broodbakker 1865, 60  (broodbakker) 1874, 61  overleden Groningen 13 april 1865, 60  zoon van Gerrit (Hilbrandszn) Nijhuis en Hendrikje Scholten; hij hertrouwt Groningen 22 december 1858 59  met Tjakje Scholtens.
 
6. Marchien Drewes, geboren Groningen 20 april 1823, 11  overleden Groningen 1 oktober 1826. 13 
 
7. Jan (Willemszn) Drewes, geboren Groningen 23 juni 1824, 12  scheepskapitein 1847, 22  overleden Groningen 21 juni 1847. 22 
 
8. Sijtska Catharina Drewes, geboren Groningen 14 december 1827, 14  overleden Groningen 18 mei 1886, 62  trouwt (1) Groningen 8 november 1848 63  met Jetse de Jongh, geboren Groningen 25 december 1820, 64  koopman 1864, 65  overleden Groningen 18 november 1864, 65  zoon van Jan (Jetseszn) de Jongh en Ittje de Boer; trouwt (2) Groningen 24 april 1867 66  met Geert Lenthorst, geboren Zuidhorn 16 mei 1823, 67  broodbakker 1851, 68  broodbakker 1861, 69  brood-en koekbakker 1867, 66  overleden Groningen 24 september 1911, 70  zoon van Remmelt (Geertszn) Lenthorst en Bouktje (Jeltesdr) Feringa en weduwnaar van 1e Foektjen Schulenberg en 2e Maria Wilhelmina Bakker.
 
9. Pieter Cornelis Drewes, geboren Groningen 8 september 1830, 15  scheepskapitein 1854, 71  beurtschipper 1870, 72  scheepskapitein 1876, 73  overleden Groningen 14 november 1876, 73  trouwt (1) Groningen 1 februari 1854 71  met Jantje Alberts, geboren Groningen 16 juni 1831, 74  overleden Groningen 16 maart 1869, 75  dochter van Jan (Pieterszn) Alberts en Marta (Hansdr) Scholtens; trouwt (2) Groningen 28 december 1870 72  met Petronella Cornelia van Dijken, geboren Groningen 8 mei 1842, 76  zonder beroep 1906, 77  overleden Zuidlaren 29 november 1906, 77  dochter van Nicolaas van Dijken en Sara Schuitema; zij hertrouwt Groningen 15 april 1879 78  met Henderikus Pothoff.
 
10. Willem Drewes, geboren Groningen 28 oktober 1833, 16  koopmansbediende 1855, 79  overleden Groningen 26 maart 1855. 79 
 
11. Marchien Drewes, geboren Groningen 5 juli 1835, 17  overleden Groningen 22 februari 1861, 80  trouwt Groningen 17 september 1856 81  met Warner van Wattum, geboren Holwierde 2 september 1831, 82  scheepskapitein 1856, 81  scheepskapitein 1863, 35  koffijhuishouder 1885, 83  overleden Groningen 10 november 1885, 83  zoon van Roelof (Warnerszn) van Wattum en Hindrikje (Nannesdr) Bakker; hij hertrouwt Groningen 18 februari 1863 35  met Hinderika Scholtens.
 
12. Cornelis Drewes, geboren Groningen 4 april 1838, 20  ligtmatroos 1858, 84  overleden * 3 april 1858. 84 
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Groningen, Nieuwe Kerk * NL-GR Groningen D 1792-02-19 - Hinderkje Krook
3.  Groningen * NL-GR Groningen O 1855-02-19 nr 198 - Hinderkje Krook
4.  Groningen * NL-GR Groningen T 1813-06-06 nr 127 - Willem Jans Dreuwes & Hinderkje Krook
5.  Groningen, Martinikerk * NL-GR Groningen D 1789-04-05 - Willem Dreuwes
6.  Groningen * NL-GR Groningen G 1813-12-15 nr 913 - Jan Willems Drewes
7.  Groningen * NL-GR Groningen G 1815-03-28 nr 262 - Hinderkien Drewes
8.  Groningen * NL-GR Groningen G 1816-10-30 nr 781 - Maria Engelina Drewes
9.  Groningen * NL-GR Groningen G 1819-02-22 nr 172 - Geessien Drewes
10.  Groningen * NL-GR Groningen G 1820-12-20 - Pietertje Drewes
11.  Groningen * NL-GR Groningen G 1823-04-21 nr 343 - Marchien Drewes
12.  Groningen * NL-GR Groningen G 1824-06-24 nr 508 - Jan Willems Drewes
13.  Groningen * NL-GR Groningen O 1826-10-02 nr 1729 - Marchien Drewes
14.  Groningen * NL-GR Groningen G 1827-12-14 nr 558 - Sijtska Catharina Drewes
15.  Groningen * NL-GR Groningen G 1830-09-09 nr 769 - Pieter Cornelis Drewes
16.  Groningen * NL-GR Groningen G 1833-10-30 nr 792 - Willem Drewes
17.  Groningen * NL-GR Groningen G 1835-07-08 nr 559 - Marchien Drewes
18.  Groningen * NL-GR Groningen T 1836-05-18 nr 92 - Pieter Cornelis de Maar & Maria Engelina Drewes
19.  Groningen * NL-GR Groningen T 1837-12-14 nr 252 - Klaas Scholtens & Hinderkien Drewes
20.  Groningen * NL-GR Groningen G 1838-04-05 nr 303 - Cornelis Drewes
21.  Groningen * NL-GR Groningen T 1842-01-06 nr 2 - Izak Jans Blaauw & Geessien Drewes
22.  Groningen * NL-GR Groningen O 1847-06-22 nr 607 - Jan Willems Drewes
23.  Groningen * NL-GR Groningen O 1900-12-06 nr 1237 - Geessien Drewes
24.  Groningen * NL-GR Groningen O 1873-04-16 nr 306 - Willem Jans Drewes
25.  Groningen * NL-GR Groningen O 1815-05-23 nr 309 - Jan Willem Drewes
26.  Groningen * NL-GR Groningen O 1861-03-06 nr 189 - Hinderkien Drewes
27.  Groningen * NL-GR Groningen G 1815-09-25 nr 789 = Klaas Scholtens
28.  Groningen * NL-GR Groningen G 1838-12-20 nr 1040 - Johannes Scholtens
29.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1839-05-30 nr 1371 = Johannes Scholtens (overleden aan boord van het kofschip Alida, zeilende in de Noordzee voor de kust)
30.  Groningen * NL-GR Groningen G 1839-12-06 nr 1032 - Hinderika Scholtens
31.  Groningen * NL-GR Groningen G 1842-10-27 nr 948 - Johannes Scholtens
32.  Groningen * NL-GR Groningen G 1845-01-28 nr 87 - Magrietha Scholtens
33.  Groningen * NL-GR Groningen G 1847-02-10 nr 142 - Willemina Scholtens
34.  Groningen * NL-GR Groningen O 1849-02-28 nr 163 = Klaas Hans Scholtens (als schipper van het kofschip "Alida" met tarwe onderweg van Dantzig naar Amsterdam, verdronken op zee tussen Kopenhagen en Helsingør)
35.  Groningen * NL-GR Groningen T 1863-02-18 nr 29 - Warner van Wattum & Hinderika Scholtens
36.  Groningen * NL-GR Groningen T 1868-11-12 nr 342 - Johannes Scholtens & Hinderkien Pluktje
37.  Groningen * NL-GR Groningen O 1871-02-02 nr 115 - Willemina Scholtens
38.  Groningen * NL-GR Groningen O 1872-08-05 nr 752 - Klasina Scholtens
39.  Groningen * NL-GR Groningen T 1872-04-29 nr 88 - Willem Gaasbeek & Margrietha Scholtens
40.  Groningen * NL-GR Groningen O 1893-03-06 nr 256 - Magrietha Scholtens
41.  Groningen * NL-GR Groningen T 1856-02-20 nr 21 - Yme Luites van Sluis & Hinderkien Drewes
42.  Groningen * NL-GR Groningen G 1811-11-11 nr 275 - IJme Takens
43.  Groningen * NL-GR Groningen T 1811-04-21 nr 62 - IJme Luites van Sluis & Etje de Haan
44.  Groningen * NL-GR Groningen T 1849-05-30 nr 143 - IJme van Sluis & Annegien Singer
45.  Groningen * NL-GR Groningen T 1862-01-25 nr 5 - IJme Luites van Sluis & Martha Klaassens van Zwol
46.  Groningen * NL-GR Groningen O 1863-02-18 nr 117 - Jme Luites van Sluis
47.  Groningen * NL-GR Groningen O 1853-12-29 nr 940 - Maria Engelina Drewes
48.  Groningen, [...] * NL-GR Groningen D 1808-11-09 - Pieter Cornelis de Maar
49.  Groningen * NL-GR Groningen T 1856-10-15 nr 222 - Pieter Cornelis de Maar & Eltje Harmanna Buining
50.  Groningen * NL-GR Groningen O 1891-02-24 nr 243 - Pieter Cornelis de Maar
51.  Groningen * NL-GR Groningen G 1814-09-21 nr 727 - Izak Blaauw
52.  Groningen * NL-GR Groningen O 1856-01-28 nr 68 - Pietertje Drewes
53.  Groningen * NL-GR Groningen T 1848-11-08 nr 208 - Hillebrand Nijhuis & Pietertje Drewes
54.  Groningen * NL-GR Groningen G 1824-01-19 nr 52 - Hillebrand Nijhuis
55.  Groningen * NL-GR Groningen G 1849-08-02 nr 694 - Henderika Gerarda Nijhuis
56.  Groningen * NL-GR Groningen G 1851-02-20 nr 178 - Willem Jan Drewes Nijhuis
57.  Groningen * NL-GR Groningen G 1854-10-23 nr 888 - Gerrit Nijhuis
58.  Groningen * NL-GR Groningen O 1856-01-28 nr 69 - Gerrit Nijhuis
59.  Groningen * NL-GR Groningen T 1858-12-22 nr 300 - Hillebrand Nijhuis & Tjakje Scholtens
60.  Groningen * NL-GR Groningen O 1865-04-17 nr 312 - Hillebrand Nijhuis
61.  Groningen * NL-GR Groningen T 1874-03-08 nr 46 - Gerrit ten Bruggencate & Henderika Gerarda Nijhuis
62.  Groningen * NL-GR Groningen O 1886-05-19 nr 482 - Sijtska Catharina Drewes
63.  Groningen * NL-GR Groningen T 1848-11-08 nr 207 - Jetse de Jongh & Sijtske Catharina Drewes
64.  Groningen * NL-GR Groningen G 1820-12-27 nr 1020 - Jetse de Jongh
65.  Groningen * NL-GR Groningen O 1864-11-22 nr 923 - Jetse de Jongh
66.  Groningen * NL-GR Groningen T 1867-04-24 nr 89 - Geert Lenthorst & Sijtska Catharina Drewes
67.  Zuidhorn * NL-GR Westerkwartier G 1823-05-19 nr 27 - Geert Lenthorst
68.  Groningen * NL-GR Groningen T 1851-04-30 nr 87 - Geert Lenthorst & Foektjen Schulenberg
69.  Groningen * NL-GR Groningen T 1861-04-11 nr 69 - Geert Lenthorst & Maria Wilhelmina Bakker
70.  Groningen * NL-GR Groningen O 1911-09-25 nr 977 - Geert Lenthorst
71.  Groningen * NL-GR Groningen T 1854-02-01 nr 23 - Pieter Cornelis Drewes & Jantje Alberts
72.  Groningen * NL-GR Groningen T 1870-12-28 nr 315 - Pieter Cornelis Drewes & Petronella Cornelia van Dijken
73.  Groningen * NL-GR Groningen O 1876-11-16 nr 1037 - Pieter Cornelis Drewes
74.  Groningen * NL-GR Groningen G 1831-06-18 nr 546 - Jantje Alberts
75.  Groningen * NL-GR Groningen O 1869-03-19 nr 237 - Jantje Alberts
76.  Groningen * NL-GR Groningen G 1842-05-10 nr 475 - Petronella Cornelia van Dijken
77.  Zuidlaren * NL-DR Tynaarlo O 1906-11-29 nr 75 - Petronella Cornelia van Dijken
78.  Groningen * NL-GR Groningen T 1879-04-15 nr 66 - Henderikus Pothoff & Petronella Cornelia van Dijken
79.  Groningen * NL-GR Groningen O 1855-03-27 nr 308 - Willem Drewes
80.  Groningen * NL-GR Groningen O 1861-02-23 nr 162 - Marchien Drewes
81.  Groningen * NL-GR Groningen T 1856-09-17 nr 209 - Warner van Wattum & Marchien Drewes
82.  Holwierde * NL-GR Eemsdelta G 1831-09-05 nr 60 - Warner van Wattum
83.  Groningen * NL-GR Groningen O 1885-11-11 nr 1121 - Warner van Wattum
84.  Groningen * NL-GR Groningen O 1858-12-31 nr 1149 - Cornelis Drewes (bij het opzeilen der rivier de Schelde dwars van Terneuzen ... over boord geslagen en verdonken)