JanMolenweg.nl Jong Groningen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Jochgem de Jonge
Groningen 1818 ‑ 1843 *
grootouders aan vaderskant
Jochem Jochems ? ‑ ?
Stijntje Hindriks ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Teke (Hindrikszn) Blaauw ? ‑ ?
Frouke (Aukesdr) Tulp ? ‑ ?
vader
Jochem Jochems de Jonge ? ‑ ?
moeder
Hinderkien Blaauw 1893 ‑ ?
Jochgem de Jonge, geboren Groningen 29 mei 1818, 1  koopman 1841, 2  overleden * 5 maart 1843, 3  zoon van Jochem Jochems de Jonge en Hinderkien Blaauw,
 
trouwt Groningen 21 oktober 1841 2  met Annegien Singer, geboren Groningen 26 april 1814, 4  zonder beroep 1849, 3  overleden Groningen 1 november 1854, 5  dochter van Philippus (Derkszn) Singer en Ida (Tiesdr) Sikkens; zij hertrouwt Groningen 30 mei 1849 6  met IJme (Luiteszn) van Sluis.
 
1.  Groningen * NL-GR Groningen G 1818-06-01 nr 442 - Jochgem de Jonge
2.  Groningen * NL-GR Groningen T 1841-10-21 nr 237 - Jochgem de Jonge & Annegien Singer
3.  Groningen * NL-GR Groningen O 1849-05-14 nr 336 = Jochum de Jonge (vermoedelijk op 05-03-1843 als stuurman op het kofschip "de Vriendschap" op reis van Amsterdam naar de Oostzee verdronken op zee)
4.  Groningen * NL-GR Groningen G 1814-04-28 nr 345 - Annegien Singer
5.  Groningen * NL-GR Groningen O 1854-11-02 nr 844 - Annegien Singer
6.  Groningen * NL-GR Groningen T 1849-05-30 nr 143 - IJme van Sluis & Annegien Singer