deellijsten Het Hogeland fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Trijntje (Jacobsdr) Boelens
Stitswerd 1790 ‑ 1879 Groningen
vader
Jacob (Janszn) Boelens
1764 ‑ 1821
grootvader aan vaderskant
Jan Willems
1740 ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Elizabeth Eisses
1740 ‑ ?
moeder
Aaltje (Pietersdr) Rijnders
1769 ‑ 1810
grootvader aan moederskant
Pieter (Hindrikszn) Rijnders
1745 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Grietje Derks
1745 ‑ ?
Trijntje (Jacobsdr) Boelens, geboren Stitswerd 20 februari 1790,1 gedoopt Stitswerd, [...] 28 februari 1790,2 koffijhuishoudersche 1864,3 overleden Groningen 2 december 1879,4 dochter van Jacob (Janszn) Boelens en Aaltje (Pietersdr) Rijnders,
 
trouwt Kantens 17 maart 18145 met Jan (Hanszn) Scholtens, geboren Groningen voor 18 januari 1792,6 gedoopt Groningen, [...] 18 januari 1792,7 schipper 1814,5 schipper 1815,8 schipper 1819,9 schipper 1821,10 schipper 1827,11 scheepskapitein 1864,3 (scheepsjager) 1896,12 overleden * 1835,13 zoon van Hans (Janszn) Scholtens en Anna (Geertsdr) Westerborg.
 
uit het huwelijk met Jan (Hanszn) Scholtens:
 
1. Jacobus Scholtens, geboren Groningen 30 januari 1815,8 overleden *.13
 
2. Anna Scholtens, geboren Groningen 18 februari 1817,14 overleden Groningen 3 december 1896.12
 
3. Aaltje Scholtens, geboren Groningen 15 april 1819,9 overleden Groningen 17 september 1904.15
 
4. Hans Scholtens, geboren Groningen 6 november 1821,10 overleden Groningen 13 maart 1822.16
 
5. Jantien Scholtens, geboren Groningen 19 mei 1823,17 overleden Groningen 28 januari 1901,18 trouwt Amsterdam 28 februari 186119 met Tjebbe (Gerritszn) Swart, geboren Terschelling 20 februari 1819,20 scheepsgezagvoerder 1861,19 overleden Amsterdam 5 augustus 1873,21 zoon van Gerrit (Tjebbeszn) Swart en Antje (Jansdr) Doeksen.
 
6. Hans Scholtens, geboren Groningen 11 oktober 1827,11 scheepskapitein 1864,3 overleden Groningen 2 oktober 1864.3
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Stitswerd * NL-GR Het Hogeland G 1790-02-[20] - [Trijntje Boelens]
2.  Stitswerd, [...] * NL-GR Het Hogeland D 1790-02-28 - [Trijntje Boelens]
3.  Groningen * NL-GR Groningen O 1864-10-04 nr 790 - Hans Scholten
4.  Groningen * NL-GR Groningen O 1879-12-05 nr 1079 - Trijntje Boelens
5.  Kantens * NL-GR Het Hogeland T 1814-03-17 nr 6 - Jan Scholten & Trijntje Jacobs Boelens
6.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
7.  Groningen, [...] * NL-GR Groningen D 1792-01-18 - [Jan Scholtens]
8.  Groningen * NL-GR Groningen G 1815-02-01 nr 74 - Jacobus Scholtens
9.  Groningen * NL-GR Groningen G 1819-04-17 nr 331 - Aaltje Scholtens
10.  Groningen * NL-GR Groningen G 1821-11-07 nr 929 - Hans Scholtens
11.  Groningen * NL-GR Groningen G 1827-10-13 nr 436 - Hans Scholtens
12.  Groningen * NL-GR Groningen O 1896-12-04 nr 995 - Anna Scholtens
13.  Delpher: Groninger courant 03-07-1835 schipbreuk van het smakschip "de Goudvisch"
14.  Groningen * NL-GR Groningen G 1817-02-19 nr 155 - Anna Scholtens
15.  Groningen * NL-GR Groningen O 1904-09-17 nr 918 - Aaltje Scholtens
16.  Groningen * NL-GR Groningen O 1822-03-14 nr 173 - Hans Scholtens
17.  Groningen * NL-GR Groningen G 1823-05-22 nr 448 - Jantien Scholtens
18.  Groningen * NL-GR Groningen O 1901-01-30 nr 165 - Jantien Scholtens
19.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1861-02-28 reg 2 fol 27v - Tjebbe Swart & Jantien Scholtens
20.  Terschelling * NL-FR Terschelling G 1819-02-22 - Tjebbe Swart
21.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1873-08-[05] - [Tjebbe Swart]