JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Hermanna Margaretha de Cock
Winschoten 1847 ‑ 1910 Den Haag
grootouders aan vaderskant
Tjaarda de Cock ? ‑ ?
Jantje (Hendriksdr) de Boer ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Evert (Klaaszn) Groeneveld 1771 ‑ 1845
Trijntje Ruibingh 1767 ‑ 1839
vader
Harmannus Gerhardus de Cock 1805 ‑ ?
moeder
Geertje Groeneveld 1809 ‑ ?
Hermanna Margaretha de Cock, geboren Winschoten 19 maart 1847, 1  overleden Den Haag 20 januari 1910, 2  dochter van Harmannus Gerhardus de Cock en Geertje Groeneveld,
 
trouwt Winschoten 26 juli 1876 3  met Dirk Huizinga, geboren Lagemeeden 16 oktober 1840, 4  leeraar 1866, 5  hoogleeraar in de geneeskunde 1870, 6  hoogleeraar 1872, 7  hoogleraar 1876, 3  hoogleeraar 1885, 8  oud hoogleeraar 1902, 9  gep. hoogleeraar 1903, 10  overleden Groningen 15 mei 1903, 10  zoon van Jakob Huizinga en Alida Meihuizen en weduwnaar van Jacoba Tonkens.
 
uit het huwelijk met Dirk Huizinga:
 
Herman Gerard Huizinga, geboren Groningen 11 november 1885, 8  overleden Groningen 6 januari 1903. 11 
 
1.  Winschoten * NL-GR Oldambt G 1847-03-19 nr 35 - Hermanna Margaretha de Cock
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1910-01-21 nr 208 = Hermanna Margaretha de Cock
3.  Winschoten * NL-GR Oldambt T 1876-07-26 nr 33 - Dirk Huizinga & Hermanna Margaretha de Cock
4.  Lagemeeden * NL-GR Westerkwartier G 1840-10-19 nr 45 - Dirk Huizinga
5.  Groningen * NL-GR Groningen T 1866-12-14 nr 343 - Dirk Huizinga & Jacoba Tonkens
6.  Groningen * NL-GR Groningen G 1870-06-01 nr 600 - Jakob Huizinga
7.  Groningen * NL-GR Groningen G 1872-12-09 nr 1277 - Johan Huizinga
8.  Groningen * NL-GR Groningen G 1885-11-13 nr 1434 - Herman Gerard Huizinga
9.  Middelburg * NL-ZE Middelburg T 1902-03-24 nr 20 - Johan Huizinga & Mary Vincentia Schorer
10.  Groningen * NL-GR Groningen O 1903-05-16 nr 501 - Dirk Huizinga
11.  Groningen * NL-GR Groningen O 1903-01-07 nr 21 - Herman Gerard Huizinga