deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Wiepkje Boorsma
Amsterdam 1903 ‑ ? *
vader
Anne Boorsma
1876 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Anne (Andeleszn) Boorsma
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Antje (Dirksdr) Bijlsma
? ‑ ?
moeder
Pietje Zijlstra
1875 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Hein Zijlstra
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Petronella Barends
? ‑ ?
Wiepkje Boorsma, geboren Amsterdam circa 1903,1 overleden *,2 dochter van Anne Boorsma en Pietje Zijlstra,
 
trouwt Amsterdam 20 november 19243 met Albert Douwe Haanstra, geboren Rotterdam 30 januari 1897,4 metaaldraaier 1924,3 overleden Amsterdam 30 juni 1989,5 zoon van Douwe (Albertszn) Haanstra en Pietronella van der Wolk.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1903 ? [Wiepkje Boorsma]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1924-11-20 reg 7G fol 50v - Albert Douwe Haanstra & Wiepkje Boorsma
4.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1897-02-01 nr 903 - Albert Douwe Haanstra
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1989-06-[30] - [Albert Douwe Haanstra]