JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Boukje (Albertsdr) Haanstra
Oostdongeradeel 1876 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Jeppe (Albertszn) Haanstra 1818 ‑ 1899
Baukje (Willemsdr) Bischop 1820 ‑ 1899
grootouders aan moederskant
Douwe (Wopkeszn) Douma 1813 ‑ 1861
Trijntje (Tomasdr) Holwerda 1816 ‑ 1902
vader
Albert (Jeppeszn) Haanstra 1845 ‑ 1920
moeder
Tjeerda (Douwesdr) Douma 1848 ‑ 1922
Boukje (Albertsdr) Haanstra, geboren Oostdongeradeel 15 juli 1876, overleden *, 1  dochter van Albert (Jeppeszn) Haanstra en Tjeerda (Douwesdr) Douma,
 
trouwt Amsterdam 22 februari 1899 2  met Hartman Hoekstra, geboren Wymbritseradeel 3 april 1877, 3  venter 1899, 2  koopman 1931, 4  overleden *, 1  zoon van Klaas (Hartmanszn) Hoekstra en Jeltje Boomsma.
 
uit het huwelijk met Hartman Hoekstra:
 
Albert Hoekstra, geboren Amsterdam circa 1902, 5  constructeur 1931, 4  overleden *, 1  trouwt Hengelo OV 26 maart 1931 4  met Willemina Muller, geboren Hengelo OV circa 1905, 6  overleden *, 1  dochter van Johan Muller en Hendrika Tonia Beltman.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1899-02-22 reg 5 fol 26 - Hartman Hoekstra & Baukje Haanstra
3.  Wymbritseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1877-04-04 nr 107 - Hartman Hoekstra
4.  Hengelo OV * NL-OV Hengelo T 1931-03-26 nr 35 - Albert Hoekstra & Willemina Muller
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1902 ? [Albert Hoekstra]
6.  Hengelo OV * NL-OV Hengelo G 1905 ? [Wilhelmina Muller]