startpagina handleiding uw feedback persoonskaarten
op persoonsnaam
persoonskaarten
op geboorteplaats
persoonskaarten
op geboortedatum
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar
 JanMolenweg.nl 
Boukje (Albertsdr) Haanstra  
Oostdongeradeel 1876-? *
grootouders aan vaderskant
•  Jeppe (Albertszn) Haanstra
•  Baukje (Willemsdr) Bischop
grootouders aan moederskant
•  Douwe (Wopkeszn) Douma
•  Trijntje (Tomasdr) Holwerda
persoonskaart

Boukje (Albertsdr) Haanstra, geboren Oostdongeradeel 15 juli 1876, overleden *,1 dochter van Albert (Jeppeszn) Haanstra en Tjeerda (Douwesdr) Douma,
•  trouwt Amsterdam 22 februari 18992 met Hartman Hoekstra, geboren Wymbritseradeel 3 april 1877,3 venter 1899,2 koopman 1931,4 overleden *,1 zoon van Klaas (Hartmanszn) Hoekstra en Jeltje Boomsma.
•  uit dit huwelijk:
Albert Hoekstra, geboren Amsterdam circa 1902,5 constructeur 1931,4 overleden *,1 trouwt Hengelo-OV 26 maart 19314 met Willemina Muller, geboren Hengelo-OV circa 1905,6 overleden *,1 dochter van Johan Muller en Hendrika Tonia Beltman.bronverwijzingen   stramien    geocodes 
1.  uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1899-02-22 reg 5 fol 26 - Hartman Hoekstra & Baukje Haanstra
3.  Wymbritseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1877-04-04 nr 107 - Hartman Hoekstra
4.  Hengelo-OV * NL-OV Hengelo T 1931-03-26 nr 35 - Albert Hoekstra & Willemina Muller
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1902 ? [Albert Hoekstra]
6.  Hengelo-OV * NL-OV Hengelo G 1905 ? [Wilhelmina Muller]