JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Grietje (Albertsdr) Haanstra
Driesum 1881 ‑ 1960 Hilversum
grootouders aan vaderskant
Jeppe (Albertszn) Haanstra 1818 ‑ 1899
Baukje (Willemsdr) Bischop 1820 ‑ 1899
grootouders aan moederskant
Douwe (Wopkeszn) Douma 1813 ‑ 1861
Trijntje (Tomasdr) Holwerda 1816 ‑ 1902
vader
Albert (Jeppeszn) Haanstra 1845 ‑ 1920
moeder
Tjeerda (Douwesdr) Douma 1848 ‑ 1922
Grietje (Albertsdr) Haanstra, geboren Driesum 10 oktober 1881, 1  overleden Hilversum 21 november 1960, 2  dochter van Albert (Jeppeszn) Haanstra en Tjeerda (Douwesdr) Douma,
 
trouwt Amsterdam 16 augustus 1906 3  met Nicolaas Mur, geboren Breukelen-Nijenrode 19 januari 1879, 4  onderwijzer 1906, 3  overleden Hilversum 29 maart 1956, 5  zoon van Nicolaas Mur en Aaltje Roelfsema.
 
1.  Driesum * NL-FR Dantumadeel G 1881-10-12 nr 237 - Grietje Haanstra
2.  Hilversum * NL-NH Hilversum O 1960-11-22 nr 938 - Grietje Haanstra
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1906-08-16 reg 3G fol 4v - Nicolaas Mur & Grietje Haanstra
4.  Breukelen-Nijenrode * NL-UT Stichtse Vecht G 1879-01-20 nr 8 - Nicolaas Mur
5.  Hilversum * NL-NH Hilversum O 1956-03-31 nr 272 - Nicolaas Mur