deellijsten Smid Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Johannes Franciscus Smit
Amsterdam 1882 ‑ 1957 Den Haag
vader
Antonius David Smit
1847 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Johannes Smit
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Maria Lotten
? ‑ ?
moeder
Johanna Maria Kamman
1852 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Klaas Kamman
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Maria Gerrits
? ‑ ?
Johannes Franciscus Smit, geboren Amsterdam 16 januari 1882,1 zonder beroep 1957,2 overleden Den Haag 9 april 1957,2 zoon van Antonius David Smit en Johanna Maria Kamman,
 
trouwt (1) Florence 11 januari 19083 (door echtscheiding ontbonden 1912) met Felicita Clara Guiseppa Paoli, geboren Florence 9 augustus 1883,4 overleden *;5 zij hertrouwt met Henri Philip Robert Overduin;
 
trouwt (2) Den Haag 2 september 19196 met Antoinette Marie Anna van Laethem, geboren Den Haag 3 september 1883,7 zonder beroep 1952,8 overleden Den Haag 13 maart 1952,8 dochter van Antonius Josephus van Laethem en Johanna Cornelia Mulder en weduwe van Franciscus Petrus van Dijk.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1882-01-[16] - [Johannes Franciscus Smit]
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1957-04-11 nr A-735 = Johannes Franciscus Smit
3.  Florence * IT-52 Firenze T 1908-01-11 - [Johannes Franciscus Smit & Felicita Clara Guiseppa Paoli]
4.  Florence * IT-52 Firenze G 1883-08-[09] - [Felicita Clara Guiseppa Paoli]
5.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
6.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1919-09-02 nr 1105 - Johannes Franciscus Smit & Anto├»nette Marie Anna van Laethem
7.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1883-09-[03] - [Antoinette Marie Anna Mulder] (30-06-1886 bij het huwelijk van haar ouders als hun kind erkend)
8.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1952-03-14 nr B-552 = Antoinette Marie Anna van Laethem