JanMolenweg.nl Durieux
persoonskaart versie 20.12.2022
Hendrik Willem Durieux
* 1910 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Hendrik Willem Durieux 1843 ‑ 1932
Jenneke van Hemert 1843 ‑ 1936
grootouders aan moederskant
Gerrit Voorsluijs 1847 ‑ 1921
Grietje Adriana Boer 1850 ‑ 1928
vader
Hendrik Durieux 1879 ‑ 1928
moeder
Grietje Voorsluijs 1884 ‑ 1959
Hendrik Willem Durieux, geboren * circa 1910, 1  overleden *, 1  zoon van Hendrik Durieux en Grietje Voorsluijs,
 
trouwt * 1  met J.A. Majoor, geboren * circa 1910, 2  overleden *. 1 
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Circa 1910 als geboortejaar is niet meer dan een ruwe schatting, gebaseerd op het vermoedelijke geboortejaar van haar echtgenoot Hendrik Willem Durieux