JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Auke Jager
Franeker 1875 ‑ 1943 Vught
grootouders aan vaderskant
Auke (Syboutszn) Jager ? ‑ ?
Hylkje (Johannesdr) Berzee ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Anne (Klaaszn) Straatsma ? ‑ ?
Aukje (Dirksdr) Miedema ? ‑ ?
vader
Sybout Jager 1847 ‑ ?
moeder
Tietje Straatsma 1851 ‑ ?
Auke Jager
Auke Jager, geboren Franeker 24 maart 1875, 1  hoofd van de school in Wijns, 2  onderwijzer 1904, 3  onderwijzer 1917, 4  oprichter van de eerste montessorischool in Nederland (Haarlem) 1923, 2  schrijver 1943, 5  overleden Vught 7 april 1943, 5  zoon van Sybout Jager en Tietje Straatsma,
 
trouwt (1) Amsterdam 28 januari 1904 3  met Neeltje Ida van der Perk, geboren Rotterdam 9 januari 1878, 6  overleden Amsterdam 30 november 1914, 7  dochter van Simon van der Perk en Mijntje Bouman;
 
trouwt (2) Amsterdam 22 februari 1917 4  met Femma Wiepkje Kuperus, geboren Hennaarderadeel 1 april 1886, 8  overleden * circa 1977, 9  dochter van Rinke Kuperus en Klaasje Oosterhaven.
 
1.  Franeker * NL-FR Waadhoeke G 1875-03-25 nr 71 - Auke Jager
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1904-01-28 reg 1 fol 47 - Auke Jager & Neeltje Ida van der Perk
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1917-02-22 reg 6A fol 21v - Auke Jager & Femma Wiepkje Kuperus
5.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1944-01-04 nr 26 - Auke Jager (07-04-1943 overleden in het Concentratiekamp te Vught)
6.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1878-01-09 nr 183 - Neeltje Ida van der Perk
7.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1914-11-[30] - [Neeltje Ida van der Perk]
8.  Hennaarderadeel * NL-FR Súdwest-Fryslân / Waadhoeke G 1886-04-03 - Femma Wiepkje Kuperus
9.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.