deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0950 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 950,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Diederik I van Beveren, geboren Diksmuide circa 940,2 -,3 overleden Diksmuide circa 1000.4
 
uit het huwelijk met Diederik I van Beveren:
 
1. Diederik II van Beveren, geboren * 975,1 -,5 overleden * 1035,1 trouwt *1 met Elisabeth NN, geboren * circa 980,1 overleden *.1
 
2. Jordaan van Beveren, geboren * circa 975,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Diksmuide * BE-VWV Diksmuide G 0940 ? [Diederik I van Beveren]
4.  Diksmuide * BE-VWV Diksmuide O 1000 ? [Diederik I van Beveren]