deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
NN NN
* 1415 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 1415,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Dirc Hieck, geboren * circa 1415,1 overleden *.1
 
uit het huwelijk met Dirc Hieck:
 
Symon (Dircxzn) Hieck, geboren * circa 1440,1 bouwman te Rijnsburg,2 pachter van de abdij van Rijnsburg van land in Rijnsburg en Voorhout 1478,2 overleden * na 1519,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 1440,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.