deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0920 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 920,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Fop van Arkel, geboren * circa 920,1 legendarisch persoon,2 overleden *,1 zoon van Heijman van Arkel en Helena van Frankrijk.
 
uit het huwelijk met Fop van Arkel:
 
Heijman van Arkel, geboren * circa 940,1 door de graven van Holland en Teisterbant beleend met enige landen aan de Linge, later verenigd onder de naam "het Land van Arkel",3 hofmeester onder Graaf Dirk II Van Holland,3 kreeg van Tieleman, landvoogd van Oost-Friesland onder keizer Otto I De Grote, het bestuur over Neder-Friesland, het huidige Friesland,3 overleden * circa 980,1 trouwt *1 met Silla (Tielmansdr) van Friesland, geboren * circa 940,1 -,3 overleden *,1 dochter van Tieleman van Friesland en NN NN.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.