deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0800 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 800,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Jan van Arkel, geboren * circa 800,1 legendarisch persoon,2 overleden *, zoon van Heijman van Arkel en NN NN.
 
uit het huwelijk met Jan van Arkel:
 
Heijman van Arkel, geboren * circa 840,1 legendarisch persoon,3 overleden *,1 trouwt *1 met Tekla (Wolbrandsdr) van Egmont, geboren * circa 850,1 overleden *,1 dochter van Wolbrant I van Egmont en NN NN.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.