deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0770 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 770,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Heijman van Arkel, geboren * circa 770,1 legendarisch persoon,2 overleden Pierrepont.3
 
uit het huwelijk met Heijman van Arkel:
 
Jan van Arkel, geboren * circa 800,1 legendarisch persoon,4 overleden *, trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 800,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  ? Pierrepont * FR-54 Han-devant-Pierrepont