deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0930 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 930,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Boudewijn van Peteghem, geboren * circa 930,1 heer van Petegem,2 overleden *.1
 
uit het huwelijk met Boudewijn van Peteghem:
 
Ingelbert I van Peteghem, geboren * circa 955,1 heer van Petegem,3 voogd St. Pieter te Gent,3 overleden *,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 955,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.