deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0700 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 700,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Adgilde I van Friesland, geboren * circa 695,1 hertog van Friesland,2 overleden *,1 zoon van Radboud van Friesland en Frea van Denemarken.
 
uit het huwelijk met Adgilde I van Friesland:
 
1. Adgilde II van Friesland, geboren * circa 735,1 koning der Friezen,3 overleden * 791,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 735,1 overleden *.1
 
2. Radbodi van Friesland, geboren * circa 738,1 overleden *.1
 
3. Dirk van Rijnland, geboren * circa 740,1 graaf in Friesland,4 overleden * 793,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 750,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.