deellijsten Blok fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Claes Block
* 1570 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Claes Block wordt zeer gewaardeerd.
Claes Block, geboren * circa 1570,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 1570,1 overleden *.1
 
uit het huwelijk met NN NN:
 
Claes (Claeszn) Block, geboren * circa 1595,1 overleden *,1 trouwt *1 met Leentje Jans, geboren * circa 1595,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.