deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
NN NN
* 1335 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 1335,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Claes (Hendrickszn) Droogendijk, geboren * circa 1335,1 -,2 overleden *,1 zoon van Heyndrick Droogendijk en NN NN.
 
uit het huwelijk met Claes (Hendrickszn) Droogendijk:
 
Heijndrick (Claeszn) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1358,3 -,4 overleden *,1 trouwt *1 met Suetkin Heijndricx, geboren Poortugaal circa 1365,5 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1358 ? [Heijndrick Droogendijk]
5.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1365 ? [Suetkin Heijndricx]