deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
NN NN
* 1300 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 1300,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Heyndrick Droogendijk, geboren * circa 1300,1 -,2 overleden *.1
 
uit het huwelijk met Heyndrick Droogendijk:
 
Claes (Hendrickszn) Droogendijk, geboren * circa 1335,1 -,3 overleden *,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 1335,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.