deellijsten Friesland fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Audulf van Friesland
* 0560 ‑ 0627 *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Audulf van Friesland wordt zeer gewaardeerd.
Audulf van Friesland, geboren * circa 560,1 koning der Friezen,2 koning der Friezen,3 overleden * 627,1
 
trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 565,1 overleden *.1
 
uit het huwelijk met NN NN:
 
Arigis van Friesland, geboren * circa 590,1 koning der Friezen,4 overleden * 656,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 595,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.