deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 28.12.2021
Gerberga van de Bidgau Ardennen
* 0900 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Gerberga van de Bidgau Ardennen wordt zeer gewaardeerd.
Gerberga van de Bidgau Ardennen, geboren * circa 900,1 sticht de abdij van Vilich,2 overleden *,1
 
trouwt *1 met Megingoz van Avalgau, geboren * circa 900,1 graaf van de Avalgouw,3 overleden *.1
 
uit het huwelijk met Megingoz van Avalgau:
 
Irmtrud van Mezingau, geboren * circa 925,1 overleden * circa 990,1 trouwt *1 met Heribert I van Wetterau, geboren * circa 925,1 overleden * 992,1 zoon van Udo van Wetterau-Konradijn en Cunigonda Vermandois.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.