deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0980 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 980,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Hermann II van Saffenberg, geboren * circa 970,1 overleden *,1 zoon van Hermann I Pusillus van Bliesgau en Hedwig van de Rhein (van Dillingen).
 
uit het huwelijk met Hermann II van Saffenberg:
 
Hermann III van Saffenberg, geboren * circa 1010,1 overleden *,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 1010,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.