deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
NN NN
* 0495 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 495,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Octa van Kent, geboren * 495,1 "Anglo-Saxon King of Kent during the 6th century",2 koning van Kent,3 overleden * 539,1 zoon van Oisc van Kent en NN NN.
 
uit het huwelijk met Octa van Kent:
 
Eormenric van Kent, geboren * circa 520,1 koning van Kent,4 koning van Kent,5 overleden * 565,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 520,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.