startpagina   info & tips   e-mail feedback
  deellijsten   fotoalbums   kwartierstaten   parentelen   persoonskaarten   plaatsgenoten   tijdgenoten
JanMolenweg.nl NN
 persoonskaart 
Sexburga NN
* 0620 ‑ 0700 *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Sexburga NN wordt zeer gewaardeerd.
Sexburga NN, geboren * circa 620,1 Angelsaksische koningin en heilige,2 overleden * circa 700,1
•  trouwt *1 met Earconbert van Kent, geboren * 618,1 koning van Kent 640,3 koning van Kent 640,4 overleden * 664,1 zoon van Eadbald van Kent en Emma der Franken.
•  uit dit huwelijk:
Egbert van Kent, geboren * circa 650,1 koning van Kent 664,5 koning van Kent 664,6 overleden * 4 juli 673,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 650,1 overleden *.1
Klik op stramien voor informatie over de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes voor landen en deelgebieden.
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.