deellijsten België fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Gobert van Briey
Paliseul 1000 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Gobert van Briey wordt zeer gewaardeerd.
Gobert van Briey, geboren Paliseul circa 1000,1 overleden *,2
 
trouwt *2 met Ermengarde van Hierges, geboren * circa 1005,2 overleden *.2
 
uit het huwelijk met Ermengarde van Hierges:
 
Herbert van Briey, geboren * circa 1025,2 overleden *,2 trouwt *2 met Mathilde van Arlon, geboren * circa 1025,2 overleden *,2 dochter van Walram I van Arlon en Adele van Lotharingen.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Paliseul * BE-WLX Paliseul G 1000 ? [Gobert d’Briey]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.