deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Johanna Geertruida Wente
Amsterdam 1853 ‑ 1920 Scheveningen
vader
Frederik George Wente
1821 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Hendrik Wente
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Marij Ann Jop
? ‑ ?
moeder
Helena Cornelia Sprenger van Eijk
1825 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Petrus Gerardus Quirinus Sprenger van Eijk
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Johanna Geertruida van Baalen
? ‑ ?
Johanna Geertruida Wente, geboren Amsterdam 26 januari 1853,1 zonder beroep 1902,2 zonder beroep 1905,3 zonder beroep 1920,4 overleden Scheveningen 1 februari 1920,4 dochter van Frederik George Wente en Helena Cornelia Sprenger van Eijk,
 
trouwt Amsterdam 11 mei 18755 met Marinus Schalkwijk, geboren Rotterdam 22 maart 1852,6 makelaar 1902,2 makelaar 1905,3 zonder beroep 1936,7 overleden Haarlem 17 maart 1936,7 zoon van Willem Cornelis Schalkwijk en Hendrika Willemina Mees; hij hertrouwt Amsterdam 9 maart 19208 met Alida Wilhelmina de Boer.
 
uit het huwelijk met Marinus Schalkwijk:
 
1. Willem Cornelis Schalkwijk, geboren Rotterdam 7 mei 1876,9 overleden Semarang 7 december 1944,10 begraven Semarang, Nederlands ereveld Kalibanteng na 7 december 1944,11 trouwt (1) *12 met Emilia Raijmondina Dezentjé, geboren * 1873,12 overleden *;12 trouwt (2) * 10 mei 191912 met Tannie Margaretha de Haan, geboren Soemedang 17 november 1882, overleden Banjoebiroe 13 augustus 1945,13 begraven Semarang, Nederlands ereveld Kalibanteng na 13 augustus 1945,14 dochter van Adrianus de Haan en Tannetje Danes.
 
2. Frederik George Schalkwijk, geboren Rotterdam 9 december 1877,15 adjunct commies ter provinciale griffie van Noord-Holland 1905,3 overleden Rotterdam 20 augustus 1948,16 trouwt Den Haag 15 juni 19053 met Anna Elisabeth Henriette Kan, geboren Rotterdam 25 oktober 1882,17 zonder beroep 1905,3 overleden Rotterdam 5 januari 1953,18 zoon van Johannes Benedictus Kan en Madelaine Anne Masman.
 
3. Marinus Geertrudus Schalkwijk, geboren Rotterdam 2 november 1879,19 overleden Rotterdam 21 november 1879.20
 
4. Helena Cornelia Schalkwijk, geboren Rotterdam 12 februari 1882,21 zonder beroep 1902,2 zonder beroep 1905,22 zonder beroep 1930,23 zonder beroep 1951,24 overleden Den Haag 25 september 1951,24 trouwt Den Haag 12 juni 19022 met Johannes Benedictus Kan, geboren Nijmegen 18 mei 1873,25 referendaris dep. v. financien 1902,2 referendaris dep.v.bin.zaken 1905,22 secretaris generaal van het Dept. van Binnenlandse Zaken en Landbouw 1930,23 lid van den Raad van State 1947,26 overleden Den Haag 8 mei 1947,26 zoon van Johannes Benedictus Kan en Madelaine Anne Masman.
 
5. Anna Helena Schalkwijk, geboren Rotterdam 9 januari 1886,27 overleden *.12
 
6. Hendrik Willem Schalkwijk, geboren Rotterdam 26 november 1891,28 directeur 1928,29 overleden Rotterdam 22 december 1969,30 trouwt (1) Rotterdam 25 mei 192131 (door echtscheiding ontbonden 5 mei 1925) met Henriette Guillemette Marquerite Dutilh, geboren Rotterdam 15 februari 1900,32 zonder beroep 1927,33 overleden *,12 dochter van Joan Marie Dutilh en Daniëla Augusta Bicker; zij hertrouwt Den Haag 11 mei 192733 met Johannes Albertinus van der Vegte en trouwt 3e Soerabaja 30 oktober 194034 met Louis Wichers; trouwt (2) Bloemendaal 20 september 192829 (door echtscheiding ontbonden 6 december 1933) met Euphemie Elisabeth van Houten, geboren Soerabaja 1 augustus 1902,35 zonder beroep 1934,36 overleden Rotterdam 23 augustus 1997,37 dochter van Johannes Bernardus van Houten en Euphemie Elisabeth Sluiter; zij hertrouwt Den Haag 2 november 193436 met Willem Ruijs; trouwt (3) Amsterdam 21 december 193338 met Margaretha Rooseboom, geboren Rotterdam 22 maart 1905,39 overleden Rotterdam 26 december 1958,40 dochter van Maurits Rooseboom en Maria Albertina Johanna van der Pant.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1853-01-[26] - [Johanna Geertruida Wente]
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1902-06-12 nr 841 - Johannes Benedictus Kan & Helena Cornelia Schalkwijk
3.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1905-06-15 nr 853 - Frederik George Schalkwijk & Anna Elisabeth Henriette Kan
4.  Scheveningen * NL-ZH Den Haag O 1920-02-02 nr 434 = Johanna Geertruida Wente
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1875-05-11 reg 4 fol 91 - Marinus Schalkwijk & Johanna Geertruida Wente
6.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1852-03-[22] nr 868 - Marinus Schalkwijk
7.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1936-03-19 nr 338 = Marinus Schalkwijk
8.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1920-03-09 reg 7A fol 50v - Marinus Schalkwijk & Alida Wilhelmina de Boer
9.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1876-05-[07] nr 1991 - Willem Cornelis Schalkwijk
10.  Semarang * ID-JT Semarang O 1944-12-[07] - [Willem Cornelis Schalkwijk]
12.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
13.  Banjoebiroe * ID-JT Banyubiru O 1945-08-[13] - [Tannie Margaretha de Haan]
15.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1877-12-[09] nr 5370 - Frederik George Schalkwijk
16.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1948-08-[20] nr 3070 - Frederik George Schalkwijk
17.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1882-10-25 nr 5049 - Anna Elisabeth Henriette Kan
18.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1953-01-[05] nr 41 - Anna Elisabeth Henriette Kan
19.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1879-11-[02] nr 4953 - Marinus Geertrudus Schalkwijk
20.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1879-11-[21] nr 3819 - Marinus Geertrudus Schalkwijk
21.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1882-02-[12] nr 751 - Helena Cornelia Schalkwijk
22.  Scheveningen * NL-ZH Den Haag G 1905-01-13 nr 221 - Johannes Marinus Kan
23.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1930-07-19 nr A-935 - Pieter Cornelis Tobias van der Hoeven & Johanna Geertruida Kan
24.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1951-09-26 nr B-1835 = Helena Cornelia Schalkwijk
25.  Nijmegen * NL-GE Nijmegen G 1873-05-20 nr 294 - Johannes Benedictus Kan
26.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1947-05-09 nr A-1038 = Johannes Benedictus Kan
27.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1886-01-[09] nr 128 - Anna Helena Schalkwijk
28.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1891-11-[26] nr 6456 - Hendrik Willem Schalkwijk
29.  Bloemendaal * NL- NH Bloemendaal T 1928-09-20 nr 73 - Hendrik Willem Schalkwijk & Euphemie Elisabeth van Houten
30.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1869-12-[22] - [Hendrik Willem Schalkwijk]
31.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1921-05-25 - Hendrik Willem Schalkwijk & Henriette Guillemette Marquerite Dutilh
32.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1900-02-[15] nr 1647 - Henriette Guillemette Marquerite Dutilh
33.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1892-05-11 nr A-440 - Johannes Albertinus van der Vegte & Henriette Guillemette Marquerite Dutilh
34.  Soerabaja * ID-JI Surabaya T 1940-10-30 - [Louis Wichers & Henriette Guillemette Marquerite Dutilh]
35.  Soerabaja * ID-JI Surabaya G 1902-08-[01] - [Euphemie Elisabeth van Houten]
36.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1934-11-02 nr A-1378 - Willem Ruijs & Euphemie Elisabeth van Houten
37.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1997-08-[23] - [Euphemie Elisabeth van Houten]
38.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1933-12-21 - [Hendrik Willem Schalkwijk & Margarteha Rooseboom]
39.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1905-03-[22] nr 2920 - Margaretha Rooseboom
40.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1958-12-[26] nr 2873 - Margaretha Rooseboom