JanMolenweg.nl Zutphen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Willemina Geertruida Campert
Zutphen 1849 ‑ 1897 Utrecht
grootouders aan vaderskant
Willem Campert 1782 ‑ 1833
Geertje Grafstede 1779 ‑ 1845
grootouders aan moederskant
Gerrit ten Kate 1792 ‑ 1820
Geertruida Breukink 1795 ‑ 1857
vader
Petrus Remko Campert 1814 ‑ 1877
moeder
Johanna Berendina ten Kate 1820 ‑ 1858
Willemina Geertruida Campert, geboren Zutphen 19 november 1849, 1  zonder beroep 1873, 2  overleden Utrecht 3 november 1897, 3  dochter van Petrus Remko Campert en Johanna Berendina ten Kate,
 
trouwt Zutphen 14 juli 1873 2  met Cornelis Adrianus Pekelharing, geboren Zaandam 19 juli 1848, 4  "Mediziner", 5  assistent 1873, 2  arts 1874, 6  arts 1875, 7  arts 1876, 8  arts 1876, 9  gewoon hoogleraar "De ziektekunde, de ziektekundige ontleedkunde" 1881, 10  gewoon hoogleraar "De algemene physiologie en de vergelijkende biologie, de weefselleer en het experimentele gedeelte der pharmakodynamie, bepaaldelijk de medische toxicologie" 1888, 10  gewoon hoogleraar "De weefselleer en de physiologische scheikunde" 1893, 10  hoogleraar 1908, 11  hoogleeraar 1913, 12  overleden Utrecht 18 september 1922, 13  zoon van Cornelis Pekelharing en Johanna van Ree.
 
uit het huwelijk met Cornelis Adrianus Pekelharing:
 
1. Cornelis Johannes Pekelharing, geboren Leiden 23 maart 1874, 6  advolaat 1908, 11  overleden Hilversum 6 april 1945, 14  trouwt Velsen 25 juni 1908 11  met Johanna Wilhelmina Mauve, geboren Arnhem 25 november 1883, 15  overleden Loosdrecht 13 april 1977, 16  dochter van Carel Christiaan Mauve en Anna Everharda Hennij.
 
2. Petrus Remco Pekelharing, geboren Leiden 5 maart 1875, 7  scheikundige 1913, 12  overleden Hilversum 23 december 1935, 17  trouwt Arnhem 3 juli 1913 12  met Martha Hermina Houtsma, geboren Harlingen 5 april 1885, 18  zonder beroep 1913, 12  overleden Hilversum 9 maart 1944, 19  dochter van Sipke Houtsma en Antje Evers.
 
3. Johanna Berendina Pekelharing, geboren Leiden 24 februari 1876, 8  overleden Leiden 22 oktober 1876. 9 
 
4. Johanna Berendina Pekelharing, geboren Utrecht 31 mei 1878, 20  zonder beroep 1904, 21  zonder beroep 1905, 22  zonder beroep 1908, 23  overleden Utrecht 15 februari 1949, 24  trouwt Utrecht 16 juli 1903 25  met Albert Hendrik Kan, geboren Rotterdam 18 juli 1875, 26  leeraar 1904, 21  conrector van het gijmnasium 1905, 22  rector van het gymnasium 1908, 23  zonder beroep 1951, 27  overleden Heelsum 15 december 1951, 27  zoon van Johannes Benedictus Kan en Madelaine Anne Masman.
 
5. Mathilde Pekelharing, geboren Utrecht 22 april 1881, 28  overleden Utrecht 19 april 1965, 29  trouwt Utrecht 7 maart 1912 30  met Johan Marcus Baart de la Faille, geboren Leeuwarden 25 september 1867, 31  gewoon hoogleraar De sociale en de gerechtelijke geneeskunde 1918, 32  bijzonder hoogleraar De sociale geneeskunde en gerechtelijke geneeskunde 1937, 32  overleden Utrecht 12 april 1952, 33  zoon van Jacob Baart de la Faille en Geertje Sijbranda Tresling.
 
6. Nicolaas Rutger Pekelharing, geboren Utrecht 16 juni 1883, 34  overleden Rotterdam 23 februari 1930. 35 
 
1.  Zutphen * NL-GE Zutphen G 1849-11-20 nr 382 - Willemina Geertruida Campert
2.  Zutphen * NL-GE Zutphen T 1873-07-14 nr 58 - Cornelis Adrianus Pekelharing & Willemina Geertruida Campert
3.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1897-11-04 nr 1639 - Willemina Geertruida Campert
4.  Zaandam * NL-NH Zaanstad G 1848-07-[19] - [Cornelis Adrianus Pekelharing]
6.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1874-03-24 nr 399 = Cornelis Johannes Pekelharing
7.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1875-03-06 nr 298 = Petrus Remco Pekelharing
8.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1876-02-26 nr 312 = Johanna Berendina Pekelharing
9.  Leiden * NL-ZH Leiden O 1876-10-24 nr 1009 = Johanna Berendina Pekelharing
11.  Velsen * NL-NH Velsen T 1908-06-25 nr 58 - Cornelis Johannes Pekelharing & Johanna Wilhelmina Mauve
12.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1913-07-03 nr 264 - Petrus Remco Pekelharing & Martha Hermina Houtsma
13.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1922-09-19 nr 1497 - Cornelis Adrianus Pekelharing
14.  Hilversum * NL-NH Hilversum O 1945-04-07 nr 533 - Cornelis Johannes Pekelharing
15.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1883-11-27 nr 1466 - Johanna Wilhelmina Mauve
16.  Loosdrecht * NL-NH Wijdemeren O 1977-04-[13] - [Johanna Wilhelmina Mauve]
17.  Hilversum * NL-NH Hilversum O 1935-12-24 nr 616 - Petrus Remco Pekelharing
18.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1885-04-07 nr 95 - Martha Hermina Houtsma
19.  Hilversum * NL-NH Hilversum O 1944-03-11 nr 252 - Martha Hermina Houtsma
20.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1878-05-31 nr 1072 - Johanna Berendina Pekelharing
21.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1904-05-05 nr 163 - Johannes Benedictus Kan
22.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1905-10-02 nr 359 - Cornelis Adrianus Kan
23.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1908-05-23 nr 163 - Willem Gerard Kan
24.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1949-02-16 nr 482 - Johanna Berendina Pekelharing
25.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1903-07-16 nr 423 - Albert Hendrik Kan & Johanna Berendina Pekelharing
26.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1875-07-[18] nr 3024 - Albert Hendrik Kan
27.  Heelsum * NL-GE Renkum O 1951-12-17 nr 62 - Albert Hendrik Kan
28.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1881-04-23 nr 850 - Mathilde Pekelharing
29.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1965-04-[19] - [Mathilde Pekelharing]
30.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1912-03-07 nr 131 - Johan Marcus Baart de la Faille & Mathilda Pekelharing
31.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1867-09-25 nr 565 - Johan Marcus Baart de la Faille
33.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1952-04-15 nr 803 - Johan Marcus Baart de la Faille
34.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1883-06-18 nr 1349 - Nicolaas Rutger Pekelharing
35.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1930-02-[23] nr 864 - Nicolaas Rutger Pekelharing