deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Sara Maria van den Wall Bake
Amsterdam 1875 ‑ 1902 Utrecht
vader
Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake
1843 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Herman Adriaan van den Wall Bake
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Peggij Bake
? ‑ ?
moeder
Susanna Agneta van Walree
1846 ‑ ?
grootvader aan moederskant
David van Walree
1800 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Sophia Christina Camp
1812 ‑ ?
Sara Maria van den Wall Bake, geboren Amsterdam 15 september 1875,1 overleden Utrecht 27 mei 1902,2 dochter van Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake en Susanna Agneta van Walree,
 
trouwt Amsterdam 12 mei 18983 met Herman de Ranitz, geboren Amsterdam 26 februari 1870,4 tweede luitenant der artillerie 1898,3 adjunct inspecteur bij de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij 1905,5 overleden Haarlem 1 mei 1945, zoon van Samuel de Ranitz en Katharina Femmina Lidia Josina van der Leeuw; hij hertrouwt Den Haag 17 januari 19055 met Dorothea Wilhelmina Campert en trouwt 3e Zeist 19 mei 19316 met Jacoba Ursula Spengler.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1875-09-[15] - [Sara Maria van den Wall Bake]
2.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1902-05-28 nr 879 - Sara Maria van den Wall Bake
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1898-05-12reg 14 fol 30v - Herman de Ranitz & Sara Maria van den Wall Bake
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1870-02-[26] - [Herman de Ranitz]
5.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1905-01-17 nr 61 - Herman de Ranitz & Dorothea Maria Campert
6.  Zeist * NL-UT Zeist T 1931-05-19 nr 58 - Herman de Ranitz & Jacoba Ursula Spengler