deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 1525 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 1525,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Georg Prössell, geboren * circa 1525,1 overleden Sankt Andreasberg circa 1580,2 zoon van Nicol Prössell en NN NN.
 
uit het huwelijk met Georg Prössell:
 
Michael Prössell, geboren Sankt Andreasberg circa 1560,3 overleden *,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 1560,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Sankt Andreasberg * DE-NI Braunlage O 1580 ? [Georg Prössell]
3.  Sankt Andreasberg * DE-NI Braunlage G 1560 ? [Michael Prössell]