JanMolenweg.nl Groeneveld Voorne aan Zee favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Klaasje Reina Jacoba Groeneveld
Rockanje 1913 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Marinus (Bastiaanszn) Groeneveld 1841 ‑ 1917
Reina Jacoba Vijfvinkel 1855 ‑ 1907
grootouders aan moederskant
Jan Smit 1848 ‑ 1898
Klaasje Pille 1852 ‑ 1893
vader
Dirk Groeneveld 1887 ‑ 1914
moeder
Jannetje Smit 1891 ‑ 1927
Klaasje Reina Jacoba Groeneveld, geboren Rockanje 30 juli 1913, 1  overleden *, 2  dochter van Dirk Groeneveld en Jannetje Smit.
 
1.  Rockanje * NL-ZH Voorne aan Zee G 1913-07-[30] - [Klaasje Reina Jacoba Groeneveld]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.