JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Emilia Raijmondina Dezentjé
* 1873 ‑ ? *
geen informatie over de (groot)ouders van Emilia Raijmondina Dezentjé
Emilia Raijmondina Dezentjé, geboren * 1873, 1  overleden *, 1 
 
trouwt * 1  met Willem Cornelis Schalkwijk, geboren Rotterdam 7 mei 1876, 2  overleden Semarang 7 december 1944, 3  begraven Semarang, Nederlands ereveld Kalibanteng na 7 december 1944, 4  zoon van Marinus Schalkwijk en Johanna Geertruida Wente; hij hertrouwt * 10 mei 1919 1  met Tannie Margaretha de Haan.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1876-05-[07] nr 1991 - Willem Cornelis Schalkwijk
3.  Semarang * ID-JT Semarang O 1944-12-[07] - [Willem Cornelis Schalkwijk]