JanMolenweg.nl Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Wigle Guldenarm
Heeg 1850 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Adamus Guldenarm ? ‑ ?
Cornelia Visser ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Tjalke (Ynseszn) Boersma ? ‑ ?
Geertje (Jellesdr) Hoekstra ? ‑ ?
vader
Anne (Adamszn) Guldenarm 1821 ‑ ?
moeder
Teetske (Tjalkesdr) Boersma 1823 ‑ ?
Wigle Guldenarm, geboren Heeg 15 februari 1850, 1  overleden *, 2  zoon van Anne (Adamszn) Guldenarm en Teetske (Tjalkesdr) Boersma,
 
trouwt Rotterdam 2 april 1884 3  met Adriana Catharina Slinkert, geboren Rotterdam 12 april 1845, 4  overleden Rotterdam 9 december 1904, 5  dochter van Willem Slinkert en Pieternella Starkman en weduwe van Martinus Cornelis Riem.
 
1.  Heeg * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1850-02-16 nr 45 - Wigle Guldenarm
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1884-04-02 - Wigle Guldenarm & Adriana Catharina Slinkert
4.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1845-04-[12] nr 958 - Adriana Catharina Slinkert
5.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1904-12-[09] nr 5637 - Adriana Catharina Slinkert