JanMolenweg.nl Gent Kaag en Braassem favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Joannes van Gent
Lageland 1802 ‑ 1874 Warmond
grootouders aan vaderskant
Johannes (Corneliszn) van Gent 1736 ‑ 1806
Agatha (Pietersdr) Schuijn 1739 ‑ 1808
grootouders aan moederskant
Jacobus (Dirkszn) van der Voort 1723 ‑ 1795
Marijtje (Claasdr) van der Lugt 1728 ‑ 1798
vader
Willem (Janszn) van Gent 1764 ‑ 1818
moeder
Theodora (Jacobsdr) van der Voort 1764 ‑ 1845
Joannes van Gent
Joannes van Gent, geboren Lageland voor 18 februari 1802, 1  gedoopt Rijpwetering, [...] 18 februari 1802, 2  Joannes van Gent. Ridder der Orde van den Ned. Leeuw, R.C. pastoor van de St. Laurensparochie en Deken van Alkmaar, Oud Landdeken van Noord-Holland, 3  pastoor te Alkmaar (H. Laurentius), 4  pastoor en deken in Alkmaar, 5  emeritus pastoor en deken van Alkmaar 1874, 6  overleden Warmond 25 december 1874, 6  zoon van Willem (Janszn) van Gent en Theodora (Jacobsdr) van der Voort.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Rijpwetering, [...] * NL-ZH Kaag en Braassem D 1802-02-18 - [Joannes van Gent]
4.  Handboekje voor de zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst 21e jaargang 1867, Den Haag 1866, p. 64
5.  Theo van der Poel, Geestverwanten, Hillegom 1981, bij X-17
6.  Warmond * NL-ZH Teylingen O 1874-12-25 nr 33 - Joannes van Gent