JanMolenweg.nl Zoeterwoude favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Grietje (Maertensdr) Immerseel
Zoeterwoude 1644 ‑ 1722 Zoeterwoude
grootouders aan vaderskant
Adriaen (Corneliszn) Immerseel 1580 ‑ 1658
Grietgen Maertens 1580 ‑ 1650
grootouders aan moederskant
NN NN ? ‑ ?
NN NN ? ‑ ?
vader
Maerten (Arienszn) Immerseel 1609 ‑ 1674
moeder
Neeltje (Cornelisdr) van Warmerdam 1590 ‑ ?
Grietje (Maertensdr) Immerseel, geboren Zoeterwoude circa 1644, 1  overleden Zoeterwoude na 1722, 2  dochter van Maerten (Arienszn) Immerseel en Neeltje (Cornelisdr) van Warmerdam,
 
trouwt Zoeterwoude 24 november 1675 3  met IJsbrant (Dirckszn) Elsgeest, geboren Zoeterwoude circa 1656, 4  overleden Zoeterwoude 11 juni 1723, 5  zoon van Dirck (IJsbrantszn) Elsgeest en Maertje (Jansdr) Egmont.
 
uit het huwelijk met IJsbrant (Dirckszn) Elsgeest:
 
1. Marija (IJsbrantsdr) Elsgeest, geboren Zoeterwoude voor 28 februari 1682, 2  gedoopt Zoeterwoude, [...] 28 februari 1682, 6  overleden * 1704, 2  trouwt Zoeterwoude 21 januari 1703 7  met Arij (Jacobszn) van der Geest, geboren Zoeterwoude circa 1676, 8  bouwman in de Weipoort, 9  overleden Zoeterwoude 13 mei 1727, 10  zoon van Jacob (Pieterszn) van der Geest en Maertgen (Ariensdr) Bijvliet; hij hertrouwt 2 mei 1706 met Aaltje (Hendriksdr) van der Aa.
 
2. Maria (Eijsbrantsdr) Elsgeest, geboren Zoeterwoude voor 10 augustus 1697, 2  gedoopt Zoeterwoude, [...] 10 augustus 1697, 11  overleden Zoeterwoude 20 oktober 1742, 12  trouwt Zoeterwoude 2 mei 1723 13  met Leendert (Huiberszn) van Meurs, geboren Zoeterwoude voor 20 april 1682, 2  gedoopt Zoeterwoude, [...] 20 april 1682, 14  overleden Zoeterwoude 28 mei 1745, 15  zoon van Huijbrecht (Leendertszn) van Meurs en Marytje (Cornelisdr) van der Aa en weduwnaar van Neeltje (Pietersdr) van der Geest.
 
1.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude G 1644 ? [Grietje Immerseel]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude T 1675-11-24 - [IJsbrant Elsgeest & Grietje Immerseel]
4.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude G 1656 ? [IJsbrant Elsgeest]
5.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude O 1723-06-[11] - [IJsbrant Elsgeest]
6.  Zoeterwoude, [...] * NL-ZH Zoeterwoude D 1682-02-28 - [Marija Elsgeest]
7.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude T 1703-01-21 - [Arij van der Geest & Maria Elsgeest]
8.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude G 1676 ? [Arij van der Geest]
9.  Theo van der Poel, Geestverwanten, Hillegom 1981, VII-18
10.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude O 1727-05-[13] - [Arij van der Geest]
11.  Zoeterwoude, [...] * NL-ZH Zoeterwoude D 1697-08-10 - [Maria Elsgeest]
12.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude O 1742-10-[20] - [Maria Elsgeest]
13.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude T 1723-05-02 - [Leendert van Meurs & Maria Elsgeest]
14.  Zoeterwoude, [...] * NL-ZH Zoeterwoude D 1682-04-20 - [Leendert van Meurs]
15.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude O 1745-05-[28] - [Leendert van Meurs]