JanMolenweg.nl Driel favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Hendrick (Aertszn) van Driel
Oost-Barendrecht 1486 ‑ 1551 *
grootouders aan vaderskant
Heijn (Heijnszn) "de jonge" van Driel 1425 ‑ ?
Adriaentje Michiels 1430 ‑ ?
grootouders aan moederskant
Cornelis (Dirckszn) van Driel 1420 ‑ 1493
Niesje (Cornelisdr) van de Hordijk 1423 ‑ 1499
vader
Aart (Heijnszn) van Driel 1455 ‑ 1525
moeder
Niesje (Cornelisdr) van Driel 1460 ‑ 1541
Hendrick (Aertszn) van Driel, geboren Oost-Barendrecht circa 1486, 1  overleden * circa 1551, 2  zoon van Aart (Heijnszn) van Driel en Niesje (Cornelisdr) van Driel,
 
trouwt * 2  met Lijsbeth (Pietersdr) van Driel, geboren Rotterdam circa 1485, 3  -, 4  overleden Barendrecht 1574, 5  dochter van Pieter (Dirkszn) van de Hordijk en Neeltje (Cornelisdr) van Driel.
 
uit het huwelijk met Lijsbeth (Pietersdr) van Driel:
 
1. Dirck (Hendrickszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1514, 6  overleden Poortugaal 15 februari 1585, 7  trouwt Poortugaal circa 1545 8  met Emmetge (Doensdr) den Houwer, geboren Poortugaal circa 1524, 9  overleden Poortugaal na 28 december 1551, 10  dochter van Doen (Corneliszn) den Houwer en Dirckgen (Huijchensdr) de Hollander.
 
2. Claes (Hendrickszn) van Driel, geboren * circa 1515, 2  bouwman en gebruiker van land in Strijen en in Cromstrijen, 11  schepen van Strijen, 11  overleden *, 2  trouwt * 2  met Emmeke Cornelis, geboren * circa 1520, 2  overleden *. 2 
 
3. Neeltje (Hendricksdr) van Driel, geboren * circa 1515, 2  overleden * 2 december 1594, 2  trouwt * 2  met Dirck (Floriszn) "de jonge" van Schoer, geboren * circa 1510, 2  overleden * circa 1571, 2  zoon van Florijs (Diericxzn) van Schoer en NN NN.
 
4. Aert (Hendrickszn) van Driel, geboren Barendrecht circa 1520, 12  dijkgraaf, schout en schepen van Poortugaal, 13  overleden Poortugaal 12 juli 1596, 14  trouwt * 2  met Geertruijd (Adriaensdr) van Driel, geboren Poortugaal circa 1535, 15  -, 16  overleden Poortugaal 25 december 1598, 17  dochter van Adriaen (Beijenszn) van Driel en Neeltje Leenderts.
 
5. Cornelis (Hendrickszn) Driel, geboren * circa 1525, 2  overleden Barendrecht 1573, trouwt * circa 1560 2  met Adriaentje Adriaens, geboren * circa 1535, 2  overleden Barendrecht 14 februari 1612, 18  dochter van Adriaen Coosen en NN NN; zij hertrouwt * circa 1570 2  met Willem (Pieterszn) Cranendonck.
 
1.  Oost-Barendrecht * NL-ZH Barendrecht G 1486 ? [Hendrick Aerts]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1485 ? [Lijsbeth van Driel]
5.  Barendrecht * NL-ZH Barendrecht O 1574 ? [Lijsbeth van Driel]
6.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1520 ? [Dirck van Driel]
7.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1585-02-[15] - [Dirck van Driel]
8.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam T 1545 ? [Dirck van Driel & ... Doensdr]
9.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1524 ? [... Doensdr]
10.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1551-12-28 (na) ? [... Doensdr] (na 1570?)
12.  Barendrecht * NL-ZH Barendrecht G 1520 ? [Aert van Driel]
14.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1596-07-[12] - [Aert van Driel]
15.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1540 ? [Geertruijd Adriaensdr]
17.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1598-12-[25] - [Geertruijd Adriaensdr]
18.  Barendrecht * NL-ZH Barendrecht O 1612-02-[15] - [Adriaentje Adriaens]