JanMolenweg.nl Utrecht favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Gerychgen (Thomasdr) Corlinck
Utrecht 1480 ‑ 1538 *
grootouders aan vaderskant
Willem Corlinck 1430 ‑ ?
NN NN 1430 ‑ ?
grootouders aan moederskant
Pieter Braems 1430 ‑ ?
NN NN 1430 ‑ ?
vader
Thomas (Willemszn) Corlinck 1455 ‑ ?
moeder
Stijn (Pietersdr) Braems 1455 ‑ ?
Gerychgen (Thomasdr) Corlinck, geboren Utrecht circa 1480, 1  -, 2  overleden * 1538, 3  dochter van Thomas (Willemszn) Corlinck en Stijn (Pietersdr) Braems,
 
trouwt (1) * voor 1501 3  met Jan (Ghijsbertszn) Hack, geboren * circa 1475, 3  brouwer, overleden *;
 
trouwt (2) Utrecht 14 februari 1502 4  met Philip (Luijtgenszn) van der Mathe, geboren Houten circa 1475, 5  bierbrouwer te Utrecht 1501, 6  overleden Utrecht 1531, 7  zoon van Luijtgen (Wouterszn) van der Mathe en Celye Goyerts.
 
 
 
Cornelis (Philipszn) van der Mathe, geboren Utrecht circa 1505, 8  biersteker te Rhoon, 9  brouwer, 9  overleden Rhoon 1547, 10  trouwt * 3  met Katryn (Jansdr) Coning, geboren Rotterdam circa 1505, 11  -, 12  overleden *, 3  dochter van Jan (Jacobszn) Coning en Adriaentge Pieters.
 
1.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1480 ? [Gerychgen Corlinck]
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1502-02-14 - [Philip van der Mathe & Gerychgen Corlinck]
5.  Houten * NL-UT Houten G 1475 ? [Philip van der Mathe]
7.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1531 ? [Philip van der Mathe]
8.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1505 ? [Cornelis van der Mathe]
10.  Rhoon * NL-ZH Albrandswaard O 1547 ? [Cornelis van der Mathe]
11.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1505 ? [Katrijn Coning]