JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Philip Eerstzn
* 1366 ‑ 1420 *
geen informatie over de (groot)ouders van Philip Eerstzn
Philip Eerstzn, geboren * voor 1366, 1  pachter van land van het Convent van Oudwijk en het Kapittel van Sint Marie (1368, 1373), pachter van het “haankorengoed “onder Houten (1386), leenman van Vianen (1392), 2  overleden * na 1420, 1 
 
trouwt * 1  met NN NN, geboren * circa 1370, 1  overleden *. 1 
 
uit het huwelijk met NN NN:
 
Luijtgen Philips, geboren * circa 1395, 1  pachter van land van het Kapittel van Sint Marie (1399) en het Convent van Oudwijk (1406-1412), 3  overleden * na 1412, 1  trouwt * 1  met NN NN, geboren * circa 1395, 1  overleden *. 1 
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.