JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Jan (Ghijsbertszn) Hack
* 1475 ‑ ? *
geen informatie over de (groot)ouders van Jan (Ghijsbertszn) Hack
Jan (Ghijsbertszn) Hack, geboren * circa 1475, 1  brouwer, overleden *,
 
trouwt * voor 1501 1  met Gerychgen (Thomasdr) Corlinck, geboren Utrecht circa 1480, 2  -, 3  overleden * 1538, 1  dochter van Thomas (Willemszn) Corlinck en Stijn (Pietersdr) Braems; zij hertrouwt Utrecht 14 februari 1502 4  met Philip (Luijtgenszn) van der Mathe.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1480 ? [Gerychgen Corlinck]
4.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1502-02-14 - [Philip van der Mathe & Gerychgen Corlinck]