personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 24746   versie 20.08.2019
Murk (Abeszn) Abma
Lemmer 1855 - 1943 Harlingen
grootouders aan vaderskant
•  Murk (Abeszn) Abma
•  Janke (Allesdr) van der Werf
grootouders aan moederskant
•  Jan (Meintesdr) Groenveld
•  Rinkjen (Wybesdr) Wybenga
vader
•  Abe (Murkszn) Abma

Murk (Abeszn) Abma, geboren Lemmer 13 november 1855,1 houtzaagmolenaar 1885,2 molenaarsknecht 1896,3 houtzaagmolenaarsknecht 1898,4 houtzaagmolenaarsknecht 1898,5 houtmolenaarsknecht 1899,6 houtzaagmolenaarsknecht 1899,7 molenaarsknecht 1900,8 houtzaagmolenaarsknecht 1901,9 houtzaagmolenaarsknecht 1904, houtzaagmolenaarsknecht 1906,10 los werkman 1909, ijslichter 1920, overleden Harlingen 23 mei 1943,11 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
•  trouwt 1e Harlingen 13 mei 188012 met Trijntje Souverein, geboren Harlingen 2 maart 1857,13 zonder beroep 1885,2 zonder beroep 1896,3 overleden Harlingen 25 juli 1896,14 dochter van Johannes Souverein en Hiltje (Jansdr) Monsma;
•  trouwt 2e Harlingen 25 november 189715 met Tjaltje Taekema, geboren Menaldum 1 januari 1869,16 naaister 1897, zonder beroep 1898,4 zonder beroep 1898,5 zonder beroep 1899,6 zonder beroep 1899,7 zonder beroep 1900,8 zonder beroep 1901,9 overleden Harlingen 10 februari 1938,17 dochter van Kornelis (Taekeszn) Taekema en Hiltje (Jansdr) de Boer.
•  uit het eerste huwelijk:
1. Martzen Abma, geboren Harlingen 25 mei 1881,18 overleden Harlingen 14 april 1962,19 trouwt 1e Harlingen 1 februari 190420 met Bernard Johannes Drost, geboren Harlingen 8 oktober 1881,21 touwslagersknecht, overleden Harlingen 29 augustus 1909,22 zoon van Johannes Antonius Drost en Elisabeth Postma; trouwt 2e Harlingen 15 juni 191623 met Gerrit Mulder, geboren Harlingen 15 september 1878,24 overleden Harlingen 16 april 1957,25 zoon van Willem Mulder en Janneke Wolbartus.
2. Johannes Abma, geboren Harlingen 2 september 1883,26 overleden Harlingen 22 april 1943.27
3. Hiltje Abma, geboren Almenum 9 september 1885,2 dienstbode 1906,10 zonder beroep 1930,28 overleden Harlingen 15 juni 1957,29 trouwt Harlingen 21 juni 190610 met Bauke Hoekstra, geboren Wijnaldum 28 augustus 1884,30 los werkman 1906,10 los werkman 1930,28 overleden Harlingen 10 december 1961,31 zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide.
4. Janke Abma, geboren Almenum 30 december 1887,32 overleden Harlingen 26 november 1973,33 trouwt Harlingen 5 februari 192034 met Douwe Frans Hoekstra, geboren Almenum 22 maart 1887,35 matroos der koopvaardij, overleden Harlingen 5 mei 1955,36 zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide en weduwnaar van Adriana Sluimer.
5. Abe Abma, geboren Almenum 29 oktober 1889,37 overleden Harlingen 24 april 1939,38 trouwt 1e Harlingen 9 september 191539 met Dooitske Dijkstra, geboren Harlingen 23 augustus 1896,40 zonder beroep 1925,41 overleden Harlingen 17 december 1925,41 dochter van Pieter Dijkstra en Grietje Haarsma; trouwt 2e Harlingen 31 juli 192842 met Antje Broersma, geboren Harlingen 28 augustus 1898,43 overleden *,44 dochter van Jan Broersma en Joukje van der Sluis.
6. Aafke Abma, geboren Almenum 28 april 1892,45 overleden *,44 trouwt Velsen 2 december 192046 met Gerrit (Martinuszn) Meyer, geboren Harlingen 20 april 1895,47 politie-agent 1920,46 overleden *,44 zoon van Martinus Meyer en Akke van der Werf.
7. Wiebe Abma, geboren Harlingen 22 juli 1896,3 kantoorbediende 1929,48 overleden *,44 trouwt 1e Amsterdam 11 april 192948 met Geertien van Egten, geboren De Tippe 27 januari 1902,49 overleden Amsterdam 28 mei 1958,50 dochter van Geert van Egten en Geertruida Nijenhuis; trouwt 2e Amsterdam 28 maart 196251 met Zwaantje de Hoogd, geboren Amsterdam 16 mei 1898,52 overleden *,44 dochter van Simon de Hoogd en Geertje Karssemeijer en weduwe van Pieter Bovenkerk.
•  uit het tweede huwelijk:
8. Rinkje Abma, geboren Harlingen 13 augustus 1898,4 overleden Harlingen 17 september 1898.5
9. Dirkje Abma, geboren Harlingen 27 oktober 1899,6 overleden Harlingen 5 december 1899.7
10. naamloos Abma, levenloos geboren zoon, geboren Harlingen 30 augustus 1900.8
11. Cornelis Abma, geboren Harlingen 10 juli 1901,9 overleden Harlingen 16 juli 1901.53
12. Geert Abma, geboren Harlingen 13 februari 1903,54 overleden *.44
13. Jan Abma, geboren Harlingen 16 april 1904,55 overleden Harlingen 28 april 1904.56
14. Jantje Abma, geboren Harlingen 6 juni 1905,57 overleden *,44 trouwt Harlingen 4 april 192958 met Herman van Slooten, geboren Harlingen 20 december 1903,59 overleden *,44 zoon van Jacobus van Slooten en Aaltje Tilstra.
15. Hiltje Abma, geboren Harlingen 14 juli 1907,60 overleden Harlingen 4 januari 1909.61
16. Geeske Abma, geboren Harlingen 16 juli 1910,62 overleden Harlingen 22 januari 1912.631.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren G 1855-11-14 - Murk Abma
2.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1885-09-10 nr 212 = Hiltje Abma
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-07-22 nr 187 - Wiebe Abma
4.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1898-08-13 nr 200 - Rinkje Abma
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1898-09-17 nr 115 - Rinkje Abma
6.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1899-10-27 nr 240 - Dirkje Abma
7.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1899-12-06 nr 150 - Dirkje Abma
8.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1900-08-31 nr 145 - levenloos geboren zoon Abma
9.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1901-07-10 nr 183 - Cornelis Abma
10.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1906-06-21 nr 46 - Bauke Hoekstra & Hiltje Abma
11.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1943-05-25 nr 63 - Murk Abma
12.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1880-05-13 nr 27 - Murk Abma & Trijntje Souverein
13.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1857-03-03 - Trijntje Souverein
14.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1896-07-25 nr 112 - Trijntje Souverein
15.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1897-11-25 nr 88 - Murk Abma & Tjaltje Taekema
16.  Menaldum * NL-FR Menaldumadeel G 1869-01-04 nr 5 - Tjaltje Taekema
17.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1938-02-11 nr 21 - Tjaltje Taekema
18.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1881-05-27 nr 150 - Martzen Abma
19.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1962-04-16 nr 97 - Martzen Abma
20.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1904-02-01 nr 6 - Bernard Johannes Drost & Martzen Abma
21.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1881-10-08 nr 276 - Bernard Johannes Drost
22.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1909-08-29 nr 113 - Bernard Johannes Drost
23.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1916-06-15 nr 32 - Gerrit Mulder & Martzen Abma
24.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1878-09-16 nr 247 - Gerrit Mulder
25.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1957-04-17 nr 58 - Gerrit Mulder
26.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1883-09-03 nr 243 - Johannes Abma
27.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1943-04-24 nr 45 - Johannes Abma
28.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1930-12-23 nr 129 = Martha Hoekstra
29.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1957-06-17 nr 88 - Hiltje Abma
30.  Wijnaldum / Barradeel * NL-FR Harlingen G 1884-08-28 nr A-180 = Bauke Hoekstra
31.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1961-12-[10] - [Bauke Hoekstra]
32.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1887-12-31 nr 272 - Janke Abma
33.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1973-11-[26] - [Janke Abma]
34.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1920-02-05 nr 5 - Douwe Frans Hoekstra & Janke Abma
35.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1887-03-23 nr 61 - Douwe Frans Hoekstra
36.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1955-05-[05] - [Douwe Frans Hoekstra]
37.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1889-10-29 nr 236 - Abe Abma
38.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1939-04-25 nr 45 - Abe Abma
39.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1915-09-09 nr 48 - Abe Abma & Dooitske Dijkstra
40.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-08-24 nr 210 - Dooitske Dijkstra
41.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1925-12-19 nr 141 = Dooitske Dijkstra
42.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1928-07-31 nr 70 - Abe Abma & Antje [van der] Broersma (? van der)
43.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1898-08-29 nr 229 - Antje Broersma
44.  nadere gegevens zijn welkom ... e-mail uw feedback
45.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1892-04-29 nr 88 - Aafke Abma
46.  Velsen * NL-NH Velsen T 1920-12-02 nr 243 - Gerrit Meijer & Aafke Abma
47.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1895-04-22 nr 118 - Gerrit Meyer
48.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-04-11 reg 7A fol 40 - Wiebe Abma & Geertien van Egten
49.  De Tippe * NL-DR De Wolden G 1902-01-28 nr 13 - Geertien van Egten
50.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1958-05-[28] - [Geertien van Egten]
51.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1962-03-28 - [Wiebe Abma & Zwaantje de Hoogd]
52.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1898-05-[16] - [Zwaantje de Hoogd]
53.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1901-07-[16] - [Cornelis Abma]
54.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1903-02-13 nr 37 - Geert Abma
55.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1904-04-16 nr 93 - Jan Abma
56.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1904-04-[28] - [Jan Abma]
57.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1905-06-06 nr 116 - Jantje Abma
58.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1929-04-04 nr 7 - Herman van Slooten & Jantje Abma
59.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1903-12-21 nr 278 - Herman van Slooten
60.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1907-07-15 nr 153 - Hiltje Abma
61.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1909-01-[04] - [Hiltje Abma]
62.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1910-07-17 nr 146 - Geeske Abma
63.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1912-01-[22] - [Geeske Abma]