JanMolenweg.nl Abma De Friese Meren favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Geert Abma
Lemmer 1860 ‑ 1927 Leeuwarden
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
Jan (Meintesdr) Groenveld 1810 ‑ 1868
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga 1812 ‑ 1872
vader
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
moeder
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
Geert Abma, geboren Lemmer 29 november 1860, 1  secretaris van de Koninklijke Nederlands bond van Oud-onderofficieren, armbezoeker 1919, 2  overleden Leeuwarden 28 januari 1927, 3  begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 1927, 4  zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
 
trouwt Leeuwarden 17 november 1888 5  met Geeske (Waajesdr) Schotsman, geboren Workum 23 mei 1857, 6  zonder beroep 1919, 2  overleden Oenkerk 19 juni 1938, 7  begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 22 juni 1938, 8  dochter van Waaje (Heereszn) Schotsman en Antje (Rienksdr) de Jong.
 
uit het huwelijk met Geeske (Waajesdr) Schotsman:
 
1. Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889, 9  zonder beroep 1919, 2  overleden Harlingen 16 augustus 1972, 10  trouwt Leeuwarden 21 juni 1919 2  met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885, 11  commies bij een spoorwegmaatschappij 1919, 2  overleden Harlingen 18 september 1962, 12  zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.
 
2. Albert Willem Abma, geboren Leeuwarden 13 oktober 1891, 13  overleden Leeuwarden 28 november 1920. 14 
 
3. Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893, 15  overleden *. 16 
 
1.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1860-12-01 nr 100 - Geert Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1919-06-21 nr 171 - Tijs Wiebe Visser & Anna Martje Abma
3.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1927-01-29 nr 72 - Geert Abma
4.  Leeuwarden, Noorderbegraafplaats * NL-FR Leeuwarden B 1927-01/02-** - [Geert Abma]
5.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1888-11-17 nr 169 - Geert Abma & Geeske Schotsman
6.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1857-05-25 nr 45 - Geeske Schotsman
7.  Oenkerk * NL-FR Tietjerksteradeel O 1938-06-20 nr 94 - Geeske Schotsman
8.  Leeuwarden, Noorderbegraafplaats * NL-FR Leeuwarden B 1938-06-22 - Geeske Schotsman
9.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1889-11-09 nr 712 - Anna Martje Abma
10.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1972-08-[16] - [Anna Martje Abma]
11.  Schiermonnikoog * NL-FR Schiermonnikoog G 1885-03-25 nr 4 - Tijs Wiebe Visser
12.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1962-09-18 nr 188 - Tijs Wiebe Visser
13.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1891-10-13 nr 686 - Albert Willem Abma
14.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1920-11-28 nr 606 - Albert Willem Abma
15.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1893-04-24 nr 294 - Arnold Johan Eduard Abma
16.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.