deellijsten Abma De Friese Meren fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Geert Abma
Lemmer 1860 ‑ 1927 Leeuwarden
vader
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootvader aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma
1803 ‑ 1836
grootmoeder aan vaderskant
Janke (Allesdr) van der Werf
1799 ‑ 1884
moeder
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
grootvader aan moederskant
Jan (Meintesdr) Groenveld
1810 ‑ 1868
grootmoeder aan moederskant
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga
1812 ‑ 1872
Geert Abma, geboren Lemmer 29 november 1860,1 secretaris van de Koninklijke Nederlands bond van Oud-onderofficieren, armbezoeker 1919,2 overleden Leeuwarden 28 januari 1927,3 begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 1927,4 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
 
trouwt Leeuwarden 17 november 18885 met Geeske (Waajesdr) Schotsman, geboren Workum 23 mei 1857,6 zonder beroep 1919,2 overleden Oenkerk 19 juni 1938,7 begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 22 juni 1938,8 dochter van Waaje (Heereszn) Schotsman en Antje (Rienksdr) de Jong.
 
uit het huwelijk met Geeske (Waajesdr) Schotsman:
 
1. Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889,9 zonder beroep 1919,2 overleden Harlingen 16 augustus 1972,10 trouwt Leeuwarden 21 juni 19192 met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885,11 commies bij een spoorwegmaatschappij 1919,2 overleden Harlingen 18 september 1962,12 zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.
 
2. Albert Willem Abma, geboren Leeuwarden 13 oktober 1891,13 overleden Leeuwarden 28 november 1920.14
 
3. Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893,15 overleden *.16
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1860-12-01 nr 100 - Geert Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1919-06-21 nr 171 - Tijs Wiebe Visser & Anna Martje Abma
3.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1927-01-29 nr 72 - Geert Abma
4.  Leeuwarden, Noorderbegraafplaats * NL-FR Leeuwarden B 1927-01/02-** - [Geert Abma]
5.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1888-11-17 nr 169 - Geert Abma & Geeske Schotsman
6.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1857-05-25 nr 45 - Geeske Schotsman
7.  Oenkerk * NL-FR Tietjerksteradeel O 1938-06-20 nr 94 - Geeske Schotsman
8.  Leeuwarden, Noorderbegraafplaats * NL-FR Leeuwarden B 1938-06-22 - Geeske Schotsman
9.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1889-11-09 nr 712 - Anna Martje Abma
10.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1972-08-[16] - [Anna Martje Abma]
11.  Schiermonnikoog * NL-FR Schiermonnikoog G 1885-03-25 nr 4 - Tijs Wiebe Visser
12.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1962-09-18 nr 188 - Tijs Wiebe Visser
13.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1891-10-13 nr 686 - Albert Willem Abma
14.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1920-11-28 nr 606 - Albert Willem Abma
15.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1893-04-24 nr 294 - Arnold Johan Eduard Abma
16.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.