personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 24748   versie 10.08.2019
Geert Abma
Lemmer 1860 - 1927 Leeuwarden
grootouders aan vaderskant
•  Murk (Abeszn) Abma
•  Janke (Allesdr) van der Werf
grootouders aan moederskant
•  Jan (Meintesdr) Groenveld
•  Rinkjen (Wybesdr) Wybenga
vader
•  Abe (Murkszn) Abma

Geert Abma, geboren Lemmer 29 november 1860,1 secretaris van de Koninklijke Nederlands bond van Oud-onderofficieren, armbezoeker 1919,2 overleden Leeuwarden 28 januari 1927,3 begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 1927,4 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
•  trouwt Leeuwarden 17 november 18885 met Geeske (Waajesdr) Schotsman, geboren Workum 23 mei 1857,6 zonder beroep 1919,2 overleden Oenkerk 19 juni 1938,7 begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 22 juni 1938,8 dochter van Waaje (Heereszn) Schotsman en Antje (Rienksdr) de Jong.
•  uit dit huwelijk:
1. Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889,9 zonder beroep 1919,2 overleden Harlingen 16 augustus 1972,10 trouwt Leeuwarden 21 juni 19192 met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885,11 commies bij een spoorwegmaatschappij 1919,2 overleden Harlingen 18 september 1962,12 zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.
2. Albert Willem Abma, geboren Leeuwarden 13 oktober 1891,13 overleden Leeuwarden 28 november 1920.14
3. Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893,15 overleden *.161.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren G 1860-12-01 nr 100 - Geert Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1919-06-21 nr 171 - Tijs Wiebe Visser & Anna Martje Abma
3.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1927-01-29 nr 72 - Geert Abma
4.  Leeuwarden, Noorderbegraafplaats * NL-FR Leeuwarden B 1927-01/02-** - [Geert Abma]
5.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1888-11-17 nr 169 - Geert Abma & Geeske Schotsman
6.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1857-05-25 nr 45 - Geeske Schotsman
7.  Oenkerk * NL-FR Tietjerksteradeel O 1938-06-20 nr 94 - Geeske Schotsman
8.  Leeuwarden, Noorderbegraafplaats * NL-FR Leeuwarden B 1938-06-22 - Geeske Schotsman
9.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1889-11-09 nr 712 - Anna Martje Abma
10.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1972-08-[16] - [Anna Martje Abma]
11.  Schiermonnikoog * NL-FR Schiermonnikoog G 1885-03-25 nr 4 - Tijs Wiebe Visser
12.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1962-09-18 nr 188 - Tijs Wiebe Visser
13.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1891-10-13 nr 686 - Albert Willem Abma
14.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1920-11-28 nr 606 - Albert Willem Abma
15.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1893-04-24 nr 294 - Arnold Johan Eduard Abma
16.  nadere gegevens zijn welkom ... e-mail uw feedback