JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Wiebe Abma
Workum 1863 ‑ 1923 Amsterdam
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
Jan (Meintesdr) Groenveld 1810 ‑ 1868
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga 1812 ‑ 1872
vader
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
moeder
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
Wiebe Abma, geboren Workum 27 januari 1863, 1  overleden Amsterdam 24 juli 1923, 2  zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
 
trouwt Workum 24 mei 1890 3  met Binke Minks, geboren Workum 21 mei 1865, 4  overleden *, 5  dochter van Jan (Ieskeszn) Minks en Baukje (Wytzesdr) de Jong.
 
1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1863-01-27 nr 11 - Wiebe Abma
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1923-07-[24] - [Wiebe Abma]
3.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1890-05-24 nr 17 - Wiebe Abma & Binke Minks
4.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1865-05-22 nr 50 - Binke Minks
5.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.