deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Wiebe Abma
Workum 1863 ‑ 1923 Amsterdam
vader
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootvader aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma
1803 ‑ 1836
grootmoeder aan vaderskant
Janke (Allesdr) van der Werf
1799 ‑ 1884
moeder
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
grootvader aan moederskant
Jan (Meintesdr) Groenveld
1810 ‑ 1868
grootmoeder aan moederskant
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga
1812 ‑ 1872
Wiebe Abma, geboren Workum 27 januari 1863,1 overleden Amsterdam 24 juli 1923,2 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
 
trouwt Workum 24 mei 18903 met Binke Minks, geboren Workum 21 mei 1865,4 overleden *,5 dochter van Jan (Ieskeszn) Minks en Baukje (Wytzesdr) de Jong.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1863-01-27 nr 11 - Wiebe Abma
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1923-07-[24] - [Wiebe Abma]
3.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1890-05-24 nr 17 - Wiebe Abma & Binke Minks
4.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1865-05-22 nr 50 - Binke Minks
5.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.