personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 24750   versie 10.08.2019
Alle Abma
Workum 1866 - 1927 Workum
grootouders aan vaderskant
•  Murk (Abeszn) Abma
•  Janke (Allesdr) van der Werf
grootouders aan moederskant
•  Jan (Meintesdr) Groenveld
•  Rinkjen (Wybesdr) Wybenga
vader
•  Abe (Murkszn) Abma

Alle Abma, geboren Workum 7 januari 1866,1 overleden Workum 27 december 1927,2 begraven Workum, bij de kerk,3 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
•  trouwt Workum 1 juni 18954 met Grietje de Jong, geboren Makkum 7 mei 1867,5 overleden Workum 26 december 1932,6 dochter van Oepke (Dooitzeszn) de Jong en Maaike (Jellesdr) Attema.
•  uit dit huwelijk:
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897,7 overleden *,8 trouwt Workum 23 maart 19289 met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902,10 overleden * 13 juni 1986,8 dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1866-01-08 nr 3 - Alle Abma
2.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1927-12-27 nr 38 - Alle Abma
3.  Workum, bij de kerk * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1927-12-** / 1928-01-** - Alle Abma
4.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1895-06-01 nr 18 - Alle Abma & Grietje de Jong
5.  Makkum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1867-05-07 nr 45 - Grietje de Jong
6.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1932-12-27 nr 54 - Grietje de Jong
7.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-10-08 nr 86 - Oepke Abma
8.  nadere gegevens zijn welkom ... e-mail uw feedback
9.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1928-03-23 nr 3 - Oepke Abma & Janke Muizelaar
10.  Stavoren * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1902-04-07 nr 10 - Janke Muizelaar