deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Alle Abma
Workum 1866 ‑ 1927 Workum
vader
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootvader aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma
1803 ‑ 1836
grootmoeder aan vaderskant
Janke (Allesdr) van der Werf
1799 ‑ 1884
moeder
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
grootvader aan moederskant
Jan (Meintesdr) Groenveld
1810 ‑ 1868
grootmoeder aan moederskant
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga
1812 ‑ 1872
Alle Abma, geboren Workum 7 januari 1866,1 overleden Workum 27 december 1927,2 begraven Workum, bij de kerk,3 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
 
trouwt Workum 1 juni 18954 met Grietje de Jong, geboren Makkum 7 mei 1867,5 overleden Workum 26 december 1932,6 dochter van Oepke (Dooitzeszn) de Jong en Maaike (Jellesdr) Attema.
 
uit het huwelijk met Grietje de Jong:
 
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897,7 overleden *,8 trouwt Workum 23 maart 19289 met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902,10 overleden * 13 juni 1986,8 dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1866-01-08 nr 3 - Alle Abma
2.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1927-12-27 nr 38 - Alle Abma
3.  Workum, bij de kerk * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1927-12-** / 1928-01-** - Alle Abma
4.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1895-06-01 nr 18 - Alle Abma & Grietje de Jong
5.  Makkum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1867-05-07 nr 45 - Grietje de Jong
6.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1932-12-27 nr 54 - Grietje de Jong
7.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-10-08 nr 86 - Oepke Abma
8.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
9.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1928-03-23 nr 3 - Oepke Abma & Janke Muizelaar
10.  Stavoren * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1902-04-07 nr 10 - Janke Muizelaar