JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Alle Abma
Workum 1866 ‑ 1927 Workum
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
Jan (Meintesdr) Groenveld 1810 ‑ 1868
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga 1812 ‑ 1872
vader
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
moeder
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
Alle Abma, geboren Workum 7 januari 1866, 1  overleden Workum 27 december 1927, 2  begraven Workum, bij de kerk, 3  zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld,
 
trouwt Workum 1 juni 1895 4  met Grietje de Jong, geboren Makkum 7 mei 1867, 5  overleden Workum 26 december 1932, 6  dochter van Oepke (Dooitzeszn) de Jong en Maaike (Jellesdr) Attema.
 
uit het huwelijk met Grietje de Jong:
 
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897, 7  overleden *, 8  trouwt Workum 23 maart 1928 9  met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902, 10  overleden * 13 juni 1986, 8  dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.
 
1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1866-01-08 nr 3 - Alle Abma
2.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1927-12-27 nr 38 - Alle Abma
3.  Workum, bij de kerk * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1927-12-** / 1928-01-** - Alle Abma
4.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1895-06-01 nr 18 - Alle Abma & Grietje de Jong
5.  Makkum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1867-05-07 nr 45 - Grietje de Jong
6.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1932-12-27 nr 54 - Grietje de Jong
7.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-10-08 nr 86 - Oepke Abma
8.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
9.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1928-03-23 nr 3 - Oepke Abma & Janke Muizelaar
10.  Stavoren * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1902-04-07 nr 10 - Janke Muizelaar