JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Taeke (Sybeszn) Greidanus
Tzum 1849 ‑ 1919 Tzum
grootouders aan vaderskant
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1784 ‑ 1859
Wybrig (Feikesdr) Bijlsma 1782 ‑ 1859
grootouders aan moederskant
Lieuwe (Janszn) Lanting ? ‑ ?
Antje (Harmenszn) Koopmans ? ‑ ?
vader
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
moeder
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
Taeke (Sybeszn) Greidanus, geboren Tzum 1 april 1849, 1  boer 1893, 2  veehouder 1919, 3  overleden Tzum 29 november 1919, 3  zoon van Sybe (Taekeszn) Greidanus en Hiltje (Lieuwesdr) Lanting,
 
trouwt (1) Franekeradeel 9 mei 1873 4  met Antje (Niesesdr) Zondervan, geboren Klooster-Lidlum 11 november 1851, 5  overleden Franekeradeel 9 juli 1884, 6  dochter van Nies (Taekeszn) Zondervan en Sjoerdtje (Jansdr) Bosch;
 
trouwt (2) Franekeradeel 14 november 1885 7  met Geertje (Nannesdr) Aardema, geboren Schalsum 21 januari 1861, 8  boerin 1893, 2  zonder beroep 1922, 9  overleden Tzum 1 december 1952, 10  dochter van Nanne (Simonszn) Aardema en Tietje (Tjallingsdr) van Arkens.
 
uit het huwelijk met Antje (Niesesdr) Zondervan:
 
1. Sybe (Taekeszn) Greidanus, geboren Tzum 13 februari 1874, 11  overleden Tzum 16 juni 1956, 12  trouwt Hennaarderadeel 28 december 1918 13  met Bottje (Sikkesdr) van der Brug, geboren Tzum 4 mei 1877, 14  overleden Tzum 8 mei 1956, 15  dochter van Sikke (Klaaszn) van der Brug en Bottje (Tjipkesdr) van Wijngaarden.
 
2. Nies (Taekeszn) Greidanus, geboren Tzum 6 januari 1875, 16  overleden Spannum 14 november 1947, 17  trouwt (1) Franekeradeel 5 juni 1909 18  met Katharina Meijer, geboren Scheemda 11 september 1880, 19  overleden Tzum 2 februari 1915, 20  dochter van Geert Meijer en Anna Stötefalke en weduwe van Hendrik Dijkhuis; trouwt (2) Franekeradeel 22 maart 1917 21  met Aafke Wallinga, geboren Slappeterp 25 december 1869, 22  overleden *, 23  dochter van Willem (Lieuweszn) Wallinga en Tjitske (Pietersdr) Wijngaarden.
 
3. Hiltje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 15 december 1876, 24  overleden Sneek 9 juli 1944, 25  trouwt Franekeradeel 19 mei 1900 26  met Sybren Tolsma, geboren Hitzum 19 december 1879, 27  schoenmaker 1918, 28  overleden Sneek 16 november 1918, 28  zoon van Jetze (Sybrenszn) Tolsma en Pietje Andela.
 
4. Sjoerdtje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 8 mei 1878, 29  overleden Tzum 13 maart 1936, 30  trouwt Franekeradeel 6 januari 1900 31  met Willem Postma, geboren Witmarsum 28 januari 1877, 32  overleden Tzum 9 december 1931, 33  zoon van Siek Postma en Wybrig Greydanus.
 
5. Wiebrigje (Taekesdr) Greidanus, geboren Franekeradeel 7 augustus 1879, 34  overleden Harlingen 3 oktober 1954, 35  trouwt Franekeradeel 10 mei 1902 36  met Atze Ennema, geboren Hitzum 1 april 1875, 37  overleden Harlingen 29 november 1953, 38  zoon van Foppe (Wytzeszn) Ennema en Klaaske (Atzesdr) van der Pol.
 
6. Lieuwe (Taekeszn) Greidanus, geboren Franekeradeel 11 juli 1882, 39  overleden Harlingen 29 november 1965, 40  begraven Pingjum, Begraafplaats november 1965, 41  trouwt Franekeradeel 16 mei 1908 42  met Pietje Rienstra, geboren Achlum 27 augustus 1885, 43  overleden Harlingen 18 juli 1971, 44  begraven Pingjum, Begraafplaats juli 1971, 45  dochter van Koenraad Rienstra en Rienkje Andringa.
 
7. Aafke (Taekesdr) Greidanus, geboren Franekeradeel 15 november 1883, 46  overleden Tzum 30 januari 1884. 47 
 
 
uit het huwelijk met Geertje (Nannesdr) Aardema:
 
8. Nanne (Taekesdr) Greidanus, geboren Franekeradeel 5 augustus 1886, 48  overleden Franekeradeel 5 november 1893. 49 
 
9. Feike (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 12 mei 1889, 50  overleden Tzum 8 augustus 1984, 51  begraven Tzum, Begraafplaats augustus 1984, 52  trouwt Franekeradeel 25 mei 1912 53  met Aaltje Miedema, geboren Zurich 17 juni 1889, 54  overleden Tzum 3 december 1924, 55  begraven Tzum, Begraafplaats december 1924, 56  dochter van Sipke Miedema en Afke Karsten.
 
10. Antje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 13 juli 1890, 57  overleden Garijp 25 augustus 1993, 58  begraven Garijp, Begraafplaats Petruskerk augustus 1993, 59  trouwt Franekeradeel 22 mei 1919 60  met Dirk Noordmans, geboren Scharnegoutum 5 februari 1895, 61  koopman 1936, 62  overleden Groningen 14 november 1936, 62  begraven Garijp, Begraafplaats Petruskerk november 1936, 63  zoon van Jacob Noordmans en Ruurdje Lemstra.
 
11. Tietje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 5 juli 1891, 64  overleden Tzum 29 maart 1976, 65  trouwt Franekeradeel 18 mei 1912 66  met Philippus van der Meulen, geboren Tzum 20 februari 1887, 67  overleden Harlingen 7 juli 1967, 68  zoon van Willem van der Meulen en Trijntje van Steinvoorn.
 
12. Janke (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 27 augustus 1892, 69  overleden Tzum 12 oktober 1986, 70  trouwt Franekeradeel 13 september 1913 71  met Kornelis Hilverda, geboren Franeker 21 juli 1886, 72  overleden Tzum 22 februari 1973, 73  zoon van Jan Hilverda en Geertje Dijkstra.
 
13. Trijntje Greidanus, geboren Tzum 18 oktober 1893, 2  zonder beroep 1922, 9  overleden Brielle 12 juni 1964, 74  trouwt Franekeradeel 25 oktober 1922 9  met Leendert Kruik, geboren Oostvoorne 17 april 1892, 75  landbouwer 1922, 9  overleden Oostvoorne 19 juli 1947, 76  zoon van Leendert Kruik en Rebecca Moerman.
 
14. Nannigje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 5 januari 1895, 77  overleden Harlingen 23 juli 1960, 78  trouwt Franekeradeel 22 november 1916 79  met Johannes Belksma, geboren Tzum 29 september 1886, 80  zonder beroep 1965, 81  overleden Tzum 24 juli 1965, 81  zoon van Meindert Belksma en Maartje Vermeer.
 
1.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1849-04-02 nr A-36 - Taeke Greidanus
2.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1893-10-19 nr A-142 = Trijntje Greidanus
3.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1919-11-29 nr 69 - Taeke Greidanus
4.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1873-05-09 nr 9 - Taeke Greidanus & Antje Nieses Zondervan
5.  Klooster-Lidlum * NL-FR Waadhoeke G 1851-11-11 - Antje Zondervan
6.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke O 1884-07-10 nr A-60 - Antje Zondervan
7.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1885-11-14 nr 44 - Taeke Greidanus & Geertje Aardema
8.  Schalsum * NL-FR Waadhoeke G 1861-01-22 nr 15 - Geertje Aardema
9.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1922-10-25 nr 37 = Leendert Kruik & Trijntje Greidanus
10.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1952-12-03 nr 46 - Geertje Aardema
11.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1874-02-16 nr A-17 - Sybe Greidanus
12.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1956-06-18 nr 7 - Sybe Greidanus
13.  Hennaarderadeel * NL-FR Súdwest-Fryslân / Waadhoeke T 1918-12-28 nr 42 - Sybe Greidanus & Bottje van der Brug
14.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1877-05-05 nr 85 - Bottje van der Brug
15.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1956-05-08 nr 6 - Bottje van der Brug
16.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1875-01-08 nr A-5 - Nies Greidanus
17.  Spannum * NL-FR Waadhoeke O 1947-11-17 nr 35 - Nies Greidanus
18.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1909-06-05 nr 31 - Nies Greidanus & Katharina Meyer
19.  Scheemda * NL-GR Oldambt G 1880-09-11 nr 101 - Katharina Meijer
20.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1915-02-03 nr 6 - Katharina Meyer
21.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1917-03-22 nr 7 - Nies Greidanus & Aafke Wallinga
22.  Slappeterp * NL-FR Menaldumadeel G 1869-12-28 nr 321 - Aafke Wallinga
23.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
24.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1876-12-16 nr A-193 - Hiltje Greidanus
25.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1944-07-10 nr 180 - Hiltje Greidanus
26.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1900-05-19 nr 29 - Sybren Tolsma & Hiltje Greidanus
27.  Hitzum * NL-FR Waadhoeke G 1879-12-19 nr 190 - Sybren Tolsma
28.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1918-11-18 nr 194 = Sybren Tolsma
29.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1878-05-09 nr A-76 - Sjoerdtje Greidanus
30.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1936-03-16 nr 16 - Sjoerdtje Greidanus
31.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1900-01-06 nr 1 - Willem Postma & Sjoerdtje Greidanus
32.  Witmarsum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1877-01-29 nr 29 - Willem Postma
33.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1931-12-10 nr 66 - Willem Postma
34.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1879-08-08 nr A-122 - Wiebrigje Greidanus
35.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1954-10-05 nr 132 - Wiebrigje Greidanus
36.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1902-05-10 nr 16 - Atze Ennema & Wiebrigje Greidanus
37.  Hitzum * NL-FR Waadhoeke G 1875-04-01 nr 65 - Atze Ennema
38.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1953-11-30 nr 163 - Atze Ennema
39.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1882-07-12 nr A-92 - Lieuwe Greidanus
40.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1965-11-[29] - [Lieuwe Greidanus]
41.  Pingjum, Begraafplaats * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1965-11-** - [Lieuwe Greidanus]
42.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1908-05-16 nr 18 - Lieuwe Greidanus & Pietje Rienstra
43.  Achlum * NL-FR Waadhoeke G 1885-08-27 nr 106 - Pietje Rienstra
44.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1971-07-[18] - [Pietje Rienstra]
45.  Pingjum, Begraafplaats * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1971-07-** - [Pietje Rienstra]
46.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1883-11-16 nr A-153 - Aafke Greidanus
47.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1884-02-01 nr 12 - Aafke Greidanus
48.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1886-08-06 nr A-101 - Nanne Greidanus
49.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke O 1893-11-06 nr 87 - Nanne Greidanus
50.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1889-05-14 nr A-52 - Feike Greidanus
51.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1984-08-[08] - [Feike Greidanus]
52.  Tzum, Begraafplaats * NL-FR Waadhoeke B 1984-08-** - [Feike Greidanus]
53.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1912-05-25 nr 29 - Feike Greidanus & Aaltje Miedema
54.  Zurich * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1889-06-18 nr 195 - Aaltje Miedema
55.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1924-12-03 nr 48 - Aaltje Miedema
56.  Tzum, Begraafplaats * NL-FR Waadhoeke B 1924-12-** - [Aaltje Miedema]
57.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1890-07-14 nr A-85 - Antje Greidanus
58.  Garijp * NL-FR Tietjerksteradeel O 1993-08-[25] - [Antje Greidanus]
59.  Garijp, Begraafplaats Petruskerk * NL-FR Tietjerksteradeel B 1993-08-** - [Antje Greidanus]
60.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1919-05-22 nr 26 - Dirk Noordmans & Antje Greidanus
61.  Scharnegoutum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1895-02-06 nr 37 - Dirk Noordmans
62.  Groningen * NL-GR Groningen O 1936-11-16 nr 1469 - Dirk Noordmans
63.  Garijp, Begraafplaats Petruskerk * NL-FR Tietjerksteradeel B 1936-11-** - [Dirk Noordmans]
64.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1891-07-06 nr A-101 - Tietje Greidanus
65.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1976-03-[29] - [Tietje Greidanus]
66.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1912-05-18 nr 14 - Philippus van der Meulen & Tietje Greidanus
67.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1887-02-21 nr 27 - Philippus van der Meulen
68.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1967-07-[07] - [Philippus van der Meulen]
69.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1892-08-29 nr A-86 - Janke Greidanus
70.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1986-10-[12] - [Janke Greidanus]
71.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1913-09-13 nr 35 - Kornelis Hilverda & Janke Greidanus
72.  Franeker * NL-FR Waadhoeke G 1886-07-24 nr 139 - Kornelis Hilverda
73.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1973-02-[22] - [Kornelis Hilverda]
74.  Brielle * NL-ZH Voorne aan Zee O 1964-06-[12] - [Trijntje Greidanus]
75.  Oostvoorne * NL-ZH Voorne aan Zee G 1892-04-19 nr 20 = Leendert Kruik
76.  Oostvoorne * NL-ZH Voorne aan Zee O 1947-07-19 nr 24 - Leendert Kruik
77.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1895-01-07 nr A-7 - Nannigje Greidanus
78.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1960-07-25 nr 113 - Nannigje Greidanus
79.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1916-11-22 nr 34 - Johannes Belksma & Nannigje Greidanus
80.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1886-09-[30] nr 124 - Johannes Belksma
81.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1965-07-26 nr 314-I = Johannes Belksma