JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Geertje (Nannesdr) Aardema
Schalsum 1861 ‑ 1952 Tzum
grootouders aan vaderskant
Simon (Jacobszn) Aardema ? ‑ ?
Geertje (Annesdr) Travaljé ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Tjalling (Heinszn) van Arkens ? ‑ ?
Bregtje (Syboutsdr) de Boer ? ‑ ?
vader
Nanne (Simonszn) Aardema 1833 ‑ ?
moeder
Tietje (Tjallingsdr) van Arkens 1832 ‑ ?
Geertje (Nannesdr) Aardema, geboren Schalsum 21 januari 1861, 1  boerin 1893, 2  zonder beroep 1922, 3  overleden Tzum 1 december 1952, 4  dochter van Nanne (Simonszn) Aardema en Tietje (Tjallingsdr) van Arkens,
 
trouwt Franekeradeel 14 november 1885 5  met Taeke (Sybeszn) Greidanus, geboren Tzum 1 april 1849, 6  boer 1893, 2  veehouder 1919, 7  overleden Tzum 29 november 1919, 7  zoon van Sybe (Taekeszn) Greidanus en Hiltje (Lieuwesdr) Lanting en weduwnaar van Antje (Niesesdr) Zondervan.
 
uit het huwelijk met Taeke (Sybeszn) Greidanus:
 
1. Nanne (Taekesdr) Greidanus, geboren Franekeradeel 5 augustus 1886, 8  overleden Franekeradeel 5 november 1893. 9 
 
2. Feike (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 12 mei 1889, 10  overleden Tzum 8 augustus 1984, 11  begraven Tzum, Begraafplaats augustus 1984, 12  trouwt Franekeradeel 25 mei 1912 13  met Aaltje Miedema, geboren Zurich 17 juni 1889, 14  overleden Tzum 3 december 1924, 15  begraven Tzum, Begraafplaats december 1924, 16  dochter van Sipke Miedema en Afke Karsten.
 
3. Antje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 13 juli 1890, 17  overleden Garijp 25 augustus 1993, 18  begraven Garijp, Begraafplaats Petruskerk augustus 1993, 19  trouwt Franekeradeel 22 mei 1919 20  met Dirk Noordmans, geboren Scharnegoutum 5 februari 1895, 21  koopman 1936, 22  overleden Groningen 14 november 1936, 22  begraven Garijp, Begraafplaats Petruskerk november 1936, 23  zoon van Jacob Noordmans en Ruurdje Lemstra.
 
4. Tietje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 5 juli 1891, 24  overleden Tzum 29 maart 1976, 25  trouwt Franekeradeel 18 mei 1912 26  met Philippus van der Meulen, geboren Tzum 20 februari 1887, 27  overleden Harlingen 7 juli 1967, 28  zoon van Willem van der Meulen en Trijntje van Steinvoorn.
 
5. Janke (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 27 augustus 1892, 29  overleden Tzum 12 oktober 1986, 30  trouwt Franekeradeel 13 september 1913 31  met Kornelis Hilverda, geboren Franeker 21 juli 1886, 32  overleden Tzum 22 februari 1973, 33  zoon van Jan Hilverda en Geertje Dijkstra.
 
6. Trijntje Greidanus, geboren Tzum 18 oktober 1893, 2  zonder beroep 1922, 3  overleden Brielle 12 juni 1964, 34  trouwt Franekeradeel 25 oktober 1922 3  met Leendert Kruik, geboren Oostvoorne 17 april 1892, 35  landbouwer 1922, 3  overleden Oostvoorne 19 juli 1947, 36  zoon van Leendert Kruik en Rebecca Moerman.
 
7. Nannigje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 5 januari 1895, 37  overleden Harlingen 23 juli 1960, 38  trouwt Franekeradeel 22 november 1916 39  met Johannes Belksma, geboren Tzum 29 september 1886, 40  zonder beroep 1965, 41  overleden Tzum 24 juli 1965, 41  zoon van Meindert Belksma en Maartje Vermeer.
 
1.  Schalsum * NL-FR Waadhoeke G 1861-01-22 nr 15 - Geertje Aardema
2.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1893-10-19 nr A-142 = Trijntje Greidanus
3.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1922-10-25 nr 37 = Leendert Kruik & Trijntje Greidanus
4.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1952-12-03 nr 46 - Geertje Aardema
5.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1885-11-14 nr 44 - Taeke Greidanus & Geertje Aardema
6.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1849-04-02 nr A-36 - Taeke Greidanus
7.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1919-11-29 nr 69 - Taeke Greidanus
8.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1886-08-06 nr A-101 - Nanne Greidanus
9.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke O 1893-11-06 nr 87 - Nanne Greidanus
10.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1889-05-14 nr A-52 - Feike Greidanus
11.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1984-08-[08] - [Feike Greidanus]
12.  Tzum, Begraafplaats * NL-FR Waadhoeke B 1984-08-** - [Feike Greidanus]
13.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1912-05-25 nr 29 - Feike Greidanus & Aaltje Miedema
14.  Zurich * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1889-06-18 nr 195 - Aaltje Miedema
15.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1924-12-03 nr 48 - Aaltje Miedema
16.  Tzum, Begraafplaats * NL-FR Waadhoeke B 1924-12-** - [Aaltje Miedema]
17.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1890-07-14 nr A-85 - Antje Greidanus
18.  Garijp * NL-FR Tietjerksteradeel O 1993-08-[25] - [Antje Greidanus]
19.  Garijp, Begraafplaats Petruskerk * NL-FR Tietjerksteradeel B 1993-08-** - [Antje Greidanus]
20.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1919-05-22 nr 26 - Dirk Noordmans & Antje Greidanus
21.  Scharnegoutum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1895-02-06 nr 37 - Dirk Noordmans
22.  Groningen * NL-GR Groningen O 1936-11-16 nr 1469 - Dirk Noordmans
23.  Garijp, Begraafplaats Petruskerk * NL-FR Tietjerksteradeel B 1936-11-** - [Dirk Noordmans]
24.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1891-07-06 nr A-101 - Tietje Greidanus
25.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1976-03-[29] - [Tietje Greidanus]
26.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1912-05-18 nr 14 - Philippus van der Meulen & Tietje Greidanus
27.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1887-02-21 nr 27 - Philippus van der Meulen
28.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1967-07-[07] - [Philippus van der Meulen]
29.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1892-08-29 nr A-86 - Janke Greidanus
30.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1986-10-[12] - [Janke Greidanus]
31.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1913-09-13 nr 35 - Kornelis Hilverda & Janke Greidanus
32.  Franeker * NL-FR Waadhoeke G 1886-07-24 nr 139 - Kornelis Hilverda
33.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1973-02-[22] - [Kornelis Hilverda]
34.  Brielle * NL-ZH Voorne aan Zee O 1964-06-[12] - [Trijntje Greidanus]
35.  Oostvoorne * NL-ZH Voorne aan Zee G 1892-04-19 nr 20 = Leendert Kruik
36.  Oostvoorne * NL-ZH Voorne aan Zee O 1947-07-19 nr 24 - Leendert Kruik
37.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1895-01-07 nr A-7 - Nannigje Greidanus
38.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1960-07-25 nr 113 - Nannigje Greidanus
39.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1916-11-22 nr 34 - Johannes Belksma & Nannigje Greidanus
40.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1886-09-[30] nr 124 - Johannes Belksma
41.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1965-07-26 nr 314-I = Johannes Belksma