deellijsten Eemsdelta fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Albertus Sissingh
Godlinze 1832 ‑ 1874 Rotterdam
vader
Albertus (Jakobszn) Sissingh
1799 ‑ 1870
grootvader aan vaderskant
Jacob (Andrieszn) Sissingh
1759 ‑ 1837
grootmoeder aan vaderskant
Harmtje (Bastiaansdr) Bavink
1765 ‑ 1844
moeder
Trijntje (Jacobsdsr) Groothuis
1793 ‑ 1858
grootvader aan moederskant
Jacob (Derkszn) Groothuis
1744 ‑ 1810
grootmoeder aan moederskant
Aaltje (Barteldsdr) Schilt
1752 ‑ 1824
Albertus Sissingh, geboren Godlinze 12 april 1832,1 hoofdleeraar 1856,2 hoofdleraar 1858,3 overleden Rotterdam 20 november 1874,4 zoon van Albertus (Jakobszn) Sissingh en Trijntje (Jacobsdsr) Groothuis,
 
trouwt Delfzijl 23 december 18562 met Bertha Engelsman, geboren Appingedam 19 oktober 1834,5 zonder beroep 1880,6 zonder beroep 1889,7 overleden Blaricum 17 januari 1919,8 dochter van Remmelt (Remmeltszn) Engelsman en Willembina (Willemsdr) Groeneboom.
 
uit het huwelijk met Bertha Engelsman:
 
1. Remmelt Sissingh, geboren Delfzijl 3 februari 1858,3 promoveert bij Kamerlingh Onnes te Leiden op het proefschrift "Metingen over de elliptische polarisatie van het licht" 1885,9 leeraar aan de Hoogere Burgerschool 1889,7 universitair docent aan de Technische Hogeschool te Delft (Delft University of Technology) 1890,10 buitengewoon hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam 1897,9 gewoon hoogleraar natuurkunde aan de Univetsiteit van Amsterdam 1907,9 hoogleraar 1913,11 overleden Amsterdam 22 oktober 1927,12 trouwt Haarlem 4 september 191311 met Henriëtte Maria Helena de Bijll Nachenius, geboren Amsterdam 22 september 1873,13 zonder beroep 1959,14 overleden Haarlem 1 februari 1959,14 dochter van Henri Joachim de Bijll Nachenius en Johanna Maria de Vries Robbé.
 
2. Catharina Harmina Sissingh, geboren Harlingen 27 september 1860,15 zonder beroep 1889,7 zonder beroep 1925,16 zonder beroep 1941,17 overleden Zeist 27 maart 1941,17 begraven Zeist, Begraafplaats aan de Woudenbergseweg 1941,18 trouwt Leiden 23 december 18897 met Jacobus Marinus Janse, geboren Middelburg 9 februari 1860,19 plant- en dierkunde Amsterdamse Universiteit, HBS te Amsterdam, promotie (De medewerking der mergstralen aan de waterbeweging en het hout) 1885, botanisch assistent Rijksuniversiteit Leiden 1885, kruidkundige aan de plantentuin te Buitenzorg 1889,7 chef van de tweede afdeling bij ’s lands Plantentuin te Buitenzorg 1890, hoogleraar plantkunde RU Leiden 1899, hoogleraar plantkunde 1925,16 overleden Zeist 31 maart 1938,20 begraven Zeist, Begraafplaats aan de Woudenbergseweg april 1938,21 zoon van Leendert (Barendszn) Janse en Cornelia van Nederveen.
 
3. Willemina Bertha Sissingh, geboren Harlingen 8 januari 1868,22 overleden *,23 trouwt Amsterdam 17 april 190224 met Carl Wilhelm Ferdinand Krome, geboren Dorum circa 1870,25 directeur van een muziekschool 1902,24 overleden *,23 zoon van Christian Wilhelm Ferdinand Krome en Helena Marie Mathilde Kröger.
 
4. Bertha Sissingh, geboren Rotterdam 26 maart 1872,26 overleden Leiden 10 juli 1880.6
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Godlinze * NL-GR Eemsdelta G 1832-04-13 nr 25 - Albertus Sissingh
2.  Delfzijl * NL-GR Eemsdelta T 1856-12-23 nr 48 - Albertus Sissingh & Bertha Engelsman
3.  Delfzijl * NL-GR Eemsdelta G 1858-02-04 nr 15 - Remmelt Sissingh
4.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1874-11-[20] nr 3734 - Albertus Sissingh
5.  Appingedam * NL-GR Eemsdelta G 1834-10-21 nr 112 = Bertha Engelsman
6.  Leiden * NL-ZH Leiden O 1880-07-12 nr 699 = Bertha Sissingh
7.  Leiden * NL-ZH Leiden T 1889-12-23 nr 302 = Jacobus Marinus Janse & Catharina Harmina Sissingh
8.  Blaricum * NL-NH Blaricum O 1919-01-18 nr 4 - Bertha Engelsman
11.  Haarlem * NL-NH Haarlem T 1913-09-04 nr 402 - Remmelt Sissingh & Henriëtte Maria Helena de Bijll Nachenius
12.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1927-10-[22] - [Remmelt Sissingh]
13.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1873-09-[22] - [Henriëtte Maria Helena de Bijll Nachenius]
14.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1959-02-04 nr B-97 = Henriëtte Maria Helena de Bijll Nachenius
15.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1860-09-29 nr 213 - Catharina Harmina Sissingh
16.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1925-03-20 nr A-255 - Leendert Cornelis Janse & Anna Maria Susanna Hauwert
17.  Zeist * NL-UT Zeist O 1941-03-28 nr 162 = Catharina Harmina Sissingh
18.  Zeist, Begraafplaats aan de Woudenbergseweg * NL-UT Zeist B 1941-03-** - [Catharina Harmina Sissingh] (graf B-312)
19.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1860-02-10 nr 61 - Jacobus Marinus Janse
20.  Zeist * NL-UT Zeist O 1938-04-01 nr 83 - Jacobus Marinus Janse
21.  Zeist, Begraafplaats aan de Woudenbergseweg * NL-UT Zeist B 1938-04-** - [Jacobus Marinus Janse] (graf B-312)
22.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1868-01-09 nr 18 - Willemina Bertha Sissingh
23.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
24.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1902-04-17 reg 11 fol 23 - Carl Wilhelm Ferdinand Krome & Willemina Bertha Sissingh
25.  Dorum * DE-NI Wurster Nordseeküste G 1870 ? [Carl Wilhelm Ferdinand Krome]
26.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1872-03-[26] nr 1383 - Bertha Sissingh