deellijsten Blokpoel Den Haag fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Anna Engelina Blokpoel
Den Haag 1909 ‑ ? *
vader
Willem Frederik Hendrik Blokpoel
1875 ‑ 1929
grootvader aan vaderskant
Hendrik Blokpoel
1832 ‑ 1908
grootmoeder aan vaderskant
Maria Catharina Elich
1835 ‑ 1876
moeder
Anna Engelina van der Wolk
1883 ‑ 1939
grootvader aan moederskant
Jacob Cornelis van der Wolk
1849 ‑ 1914
grootmoeder aan moederskant
Anna Engelina Sark
1852 ‑ 1932
Anna Engelina Blokpoel, geboren Den Haag 22 april 1909,1 zonder beroep 1934,2 overleden *,3 dochter van Willem Frederik Hendrik Blokpoel en Anna Engelina van der Wolk,
 
trouwt Den Haag 10 augustus 19342 met Karel Johan Berkhemer, geboren Garoet 11 mei 1893,4 vaandrig vernielingscorps,5 zonder beroep 1917,6 overleden Indische Oceaan nabij Benkoelen voor de zuidwestkust van Sumatra 18 september 1944,7 zoon van Willem Hendrik Berkhemer en Caroline Antoinette Gortmans en gescheiden partner van Aria Margaretha Afiena Luikinga.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1909-04-24 nr 2236 = Anna Engelina Blokpoel
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1934-08-10 nr 279 = Karel Johan Berkhemer & Anna Engelina Blokpoel
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Garoet * ID-JB Garut G 1893 ? [Karel Johan Berkhemer]
5.  https://oorlogsgravenstichting.nl
6.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1917-01-25 nr B-49 - Karel Johan Berkhemer & Aria Margaretha Afiena Luikinga
7.  overleden aan boord van de "Junyo Maru"