deellijsten Visser Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Klaas Visser
Amsterdam 1841 ‑ 1932 Haarlem
vader
Tijs (Pieterszn) Visser
1813 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Pieter (Tijszn) Visser
1784 ‑ 1866
grootmoeder aan vaderskant
Antje (Reinsdr) de Jong
1788 ‑ ?
moeder
Cornelia Visser
1810 ‑ 1881
grootvader aan moederskant
Buij (Klaaszn) Visser
1795 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Klaasje (Cornelisdsr) Bak
1794 ‑ ?
Klaas Visser, geboren Amsterdam 19 november 1841,1 zeeman 1869,2 scheepsgezagvoerder 1880,3 overleden Haarlem 5 maart 1932,4 zoon van Tijs (Pieterszn) Visser en Cornelia Visser,
 
trouwt Amsterdam 2 december 18692 met Elisabeth Doeksen, geboren Terschelling 28 september 1845,5 zonder beroep 1880,3 overleden Haarlem 16 januari 1924,6 dochter van Cornelis (Janszn) Doeksen en Grietje (Annesdr) de Jong.
 
uit het huwelijk met Elisabeth Doeksen:
 
1. Cornelis Visser, geboren Terschelling 27 augustus 1871,7 eerste luitenant der infanterie 1898,8 zonder beroep 1944,9 overleden Haarlem 21 juni 1944,9 trouwt Haarlem 16 juni 18988 met Maria Johanna Craandijk, geboren Rotterdam 18 november 1874,10 overleden Velp GE 13 juli 1967,11 dochter van Jacobus Craandijk en Anna Geertruida Ballot.
 
2. Nicolaas Visser, geboren Amsterdam 8 juli 1877,12 eerste luitenant der infanterie 1906,13 zonder beroep 1953,14 overleden Haarlem 25 juli 1953,14 trouwt Haarlem 26 april 190613 met Mathilda de Vries, geboren Haarlem 8 december 1874,15 overleden *,16 dochter van Jeronimo de Vries en Alida Maria Jarman.
 
3. Pieter Visser, geboren West-Terschelling 14 maart 1880,17 overleden Terschelling 14 juni 1880.3
 
4. Pieter Visser, geboren West-Terschelling 29 januari 1882,18 leraar Hogere Burgerschool met 5-jarige cursus aan de Beeklaan, zonder beroep 1952,19 overleden Den Haag 8 april 1952,19 begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 12 april 1952,20 trouwt Hardinxveld 18 juli 190721 met Neeltje de Man, geboren Hardinxveld 27 december 1884,22 kinderjuffrouw, zonder beroep 1935,23 overleden Den Haag 21 oktober 1935,23 dochter van Arie de Man en Maria Geertruida Zeijlmans van Emmichoven.
 
5. Elisabeth Margaretha Visser, geboren West-Terschelling 30 juni 1885,24 overleden Rotterdam 20 april 1886.25
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1841-11-[19] - [Klaas Visser]
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1869-12-02 reg 11 fol 63v - Klaas Visser & Elisabeth Doeksen
3.  Terschelling * NL-FR Terschelling O 1880-06-16 nr 35 = Pieter Visser
4.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1932-03-[05] nr 275 - Klaas Visser
5.  Terschelling * NL-FR Terschelling G 1845-09-[28] - [Elisabeth Doeksen]
6.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1924-01-[16] nr 58 - Elisabeth Doeksen
7.  Terschelling * NL-FR Terschelling G 1871-08-28 nr A-70 - Cornelis Visser
8.  Haarlem * NL-NH Haarlem T 1898-06-16 nr 188 - Cornelis Visser & Maria Johanna Craandijk
9.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1944-06-23 nr 1225 = Cornelis Visser
10.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1874-11-18 nr 4659 - Maria Johanna Craandijk
11.  Velp GE * NL-GE Rheden O 1967-07-[13] - [Maria Johanna Craandijk]
12.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1878 ? [Nicolaas Visser]
13.  Haarlem * NL-NH Haarlem T 1906-04-26 nr 132 - Nicolaas Visser & Mathilda de Vries
14.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1953-07-27 nr A-896 = Nicolaas Visser
15.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1874-12-10 nr 1163 = Mathilda de Vries
16.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
17.  West-Terschelling * NL-FR Terschelling G 1880-03-15 nr A-22 - Pieter Visser
18.  West-Terschelling * NL-FR Terschelling G 1882-01-31 nr A-14 - Pieter Visser
19.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1952-04-10 nr B-726 = Pieter Visser
20.  Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen * NL-ZH Den Haag B 1952-04-12 - [Pieter Visser]
21.  Hardinxveld * NL-ZH Hardinxveld-Giessendam T 1907-07-18 nr 33 - Pieter Visser & Neeltje de Man
22.  Hardinxveld * NL-ZH Hardinxveld-Giessendam G 1884-12-29 nr 212 - Neeltje de Man
23.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1935-10-22 nr 3645 = Neeltje de Man
24.  West-Terschelling * NL-FR Terschelling G 1885-06-30 nr A-60 - Elisabeth Margaretha Visser
25.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1886-04-[20] nr 42 - Elisabeth Margaretha Visser