startpagina handleiding uw feedback persoonskaarten
op persoonsnaam
persoonskaarten
op geboorteplaats
persoonskaarten
op geboortedatum
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar
 JanMolenweg.nl   Abma   Súdwest‑Fryslân 
Abe (Murkszn) Abma  
IJlst 1830-1872 Workum
grootouders aan vaderskant
•  Abe (Murkszn) Abma
•  Dieuwke (Riemersdr) Tresling
grootouders aan moederskant
•  Alle (Pieterszn) van der Werf
•  Geertje (Siebrensdr) Siebesma
persoonskaart

Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830,1 houtmolenaar 1855,2 houtmolenaar 1856,3 molenaarsknegt 1858,4 houtzaagmolenaar 1860,5 overleden Workum 4 juli 1872,6 zoon van Murk (Abeszn) Abma en Janke (Allesdr) van der Werf,
•  trouwt IJlst 26 november 18547 met Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835,8 zonder beroep 1858,4 overleden Workum 31 december 1870,9 dochter van Jan (Meintesdr) Groenveld en Rinkjen (Wybesdr) Wybenga.
•  uit dit huwelijk:
1. Murk (Abeszn) Abma, geboren Lemmer 13 november 1855,2 houtzaagmolenaar 1885,10 molenaarsknecht 1896,11 houtzaagmolenaarsknecht 1898,12 houtzaagmolenaarsknecht 1898,13 houtmolenaarsknecht 1899,14 houtzaagmolenaarsknecht 1899,15 molenaarsknecht 1900,16 houtzaagmolenaarsknecht 1901,17 houtzaagmolenaarsknecht 1904, houtzaagmolenaarsknecht 1906,18 los werkman 1909, ijslichter 1920, overleden Harlingen 23 mei 1943,19 trouwt 1e Harlingen 13 mei 188020 met Trijntje Souverein, geboren Harlingen 2 maart 1857,21 zonder beroep 1885,10 zonder beroep 1896,11 overleden Harlingen 25 juli 1896,22 dochter van Johannes Souverein en Hiltje (Jansdr) Monsma; trouwt 2e Harlingen 25 november 189723 met Tjaltje Taekema, geboren Menaldum 1 januari 1869,24 naaister 1897, zonder beroep 1898,12 zonder beroep 1898,13 zonder beroep 1899,14 zonder beroep 1899,15 zonder beroep 1900,16 zonder beroep 1901,17 overleden Harlingen 10 februari 1938,25 dochter van Kornelis (Taekeszn) Taekema en Hiltje (Jansdr) de Boer.
2. Jan Abma, geboren Lemmer 21 december 1856,3 scheepstimmerknecht 1874,26 overleden Workum 22 maart 1874.26
3. Janke Abma, geboren Lemmer 19 december 1858,4 zonder beroep 1890,27 zonder beroep 1947,28 overleden Utrecht 24 april 1947,28 trouwt Utrecht 4 juni 189027 met Arnoldus Johannes van der Wolk, geboren Utrecht 12 juli 1857,29 bediende 1890,27 tafelbediende 1898,30 zonder beroep 1943,31 overleden Utrecht 25 december 1943,31 zoon van Hendricus van der Wolk en Christina Foks.
4. Geert Abma, geboren Lemmer 29 november 1860,5 secretaris van de Koninklijke Nederlands bond van Oud-onderofficieren, armbezoeker 1919,32 overleden Leeuwarden 28 januari 1927,33 begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 1927,34 trouwt Leeuwarden 17 november 188835 met Geeske (Waajesdr) Schotsman, geboren Workum 23 mei 1857,36 zonder beroep 1919,32 overleden Oenkerk 19 juni 1938,37 begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 22 juni 1938,38 dochter van Waaje (Heereszn) Schotsman en Antje (Rienksdr) de Jong.
5. Wiebe Abma, geboren Workum 27 januari 1863,39 overleden Amsterdam 24 juli 1923,40 trouwt Workum 24 mei 189041 met Binke Minks, geboren Workum 21 mei 1865,42 overleden *,43 dochter van Jan (Ieskeszn) Minks en Baukje (Wytzesdr) de Jong.
6. Alle Abma, geboren Workum 7 januari 1866,44 overleden Workum 27 december 1927,45 begraven Workum, bij de kerk,46 trouwt Workum 1 juni 189547 met Grietje de Jong, geboren Makkum 7 mei 1867,48 overleden Workum 26 december 1932,49 dochter van Oepke (Dooitzeszn) de Jong en Maaike (Jellesdr) Attema.
7. Rinkjen Abma, geboren Workum 9 maart 1868,50 dienstbode 1898,30 zonder beroep 1933,51 overleden Bunnik 26 april 1933,51 trouwt Driebergen 5 augustus 189830 met Willem Velthuizen, geboren Driebergen 31 augustus 1872,52 timmerman 1898,30 timmerman 1933,51 zonder beroep 1941,53 overleden Utrecht 14 januari 1941,53 zoon van Teunis Velthuizen en Albarta de Bruin.
8. Jeltje Abma, geboren Workum 27 oktober 1870,54 overleden IJlst 21 juni 1873.55bronverwijzingen   stramien    geocodes 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1830-04-02 nr A14 = Abe Abma
2.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1855-11-14 - Murk Abma
3.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1856-12-22 - Jan Abma
4.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1858-12-20 nr B77 = Janke Abma
5.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1860-12-01 nr 100 - Geert Abma
6.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1872-07-04 nr 55 - Abe Abma
7.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1854-11-26 nr 11 - Abe Abma & Martzen Groenveld
8.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1835-03-19 nr 6 - Martzen Groeneveld
9.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1870-12-[31] - [Martzen Groenveld]
10.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1885-09-10 nr 212 = Hiltje Abma
11.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-07-22 nr 187 - Wiebe Abma
12.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1898-08-13 nr 200 - Rinkje Abma
13.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1898-09-17 nr 115 - Rinkje Abma
14.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1899-10-27 nr 240 - Dirkje Abma
15.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1899-12-06 nr 150 - Dirkje Abma
16.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1900-08-31 nr 145 - levenloos geboren zoon Abma
17.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1901-07-10 nr 183 - Cornelis Abma
18.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1906-06-21 nr 46 - Bauke Hoekstra & Hiltje Abma
19.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1943-05-25 nr 63 - Murk Abma
20.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1880-05-13 nr 27 - Murk Abma & Trijntje Souverein
21.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1857-03-03 - Trijntje Souverein
22.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1896-07-25 nr 112 - Trijntje Souverein
23.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1897-11-25 nr 88 - Murk Abma & Tjaltje Taekema
24.  Menaldum * NL-FR Menaldumadeel G 1869-01-04 nr 5 - Tjaltje Taekema
25.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1938-02-11 nr 21 - Tjaltje Taekema
26.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1874-03-23 nr 26 - Jan Abma
27.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1890-06-04 nr 277 = Arnoldus Johannes van der Wolk & Janke Abma
28.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1947-04-26 nr 879 = Janke Abma
29.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1857-07-14 nr 1001 = Arnoldus Johannes van der Wolk
30.  Driebergen * NL-UT Utrechtse Heuvelrug T 1898-08-05 nr 13 = Willem Velthuizen & Rinkjen Abma
31.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1943-12-28 nr 2794 = Arnoldus Johannes van der Wolk
32.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1919-06-21 nr 171 - Tijs Wiebe Visser & Anna Martje Abma
33.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1927-01-29 nr 72 - Geert Abma
34.  Leeuwarden, Noorderbegraafplaats * NL-FR Leeuwarden B 1927-01/02-** - [Geert Abma]
35.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1888-11-17 nr 169 - Geert Abma & Geeske Schotsman
36.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1857-05-25 nr 45 - Geeske Schotsman
37.  Oenkerk * NL-FR Tietjerksteradeel O 1938-06-20 nr 94 - Geeske Schotsman
38.  Leeuwarden, Noorderbegraafplaats * NL-FR Leeuwarden B 1938-06-22 - Geeske Schotsman
39.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1863-01-27 nr 11 - Wiebe Abma
40.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1923-07-[24] - [Wiebe Abma]
41.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1890-05-24 nr 17 - Wiebe Abma & Binke Minks
42.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1865-05-22 nr 50 - Binke Minks
43.  uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd
44.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1866-01-08 nr 3 - Alle Abma
45.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1927-12-27 nr 38 - Alle Abma
46.  Workum, bij de kerk * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1927-12-** / 1928-01-** - Alle Abma
47.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1895-06-01 nr 18 - Alle Abma & Grietje de Jong
48.  Makkum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1867-05-07 nr 45 - Grietje de Jong
49.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1932-12-27 nr 54 - Grietje de Jong
50.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1868-03-09 nr 25 - Rinkjen Abma
51.  Bunnik * NL-UT Bunnik O 1933-04-27 nr 7 = Rinkjen Abma
52.  Driebergen * NL-UT Utrechtse Heuvelrug G 1872-09-02 nr 48 = Willem Velthuizen
53.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1941-01-14 nr 106 = Willem Velthuizen
54.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1870-10-28 nr 129 - Jeltje Abma
55.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1873-06-23 nr 10 - Jeltje Abma