deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Dorothea Petronella Clasina Beets
Amsterdam 1802 ‑ 1876 Haarlem
vader
Simon Theodorus Beets
1778 ‑ 1826
grootvader aan vaderskant
Nicolaas Beets
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Dorothea Petronella Fiers
? ‑ ?
moeder
Anna Catharina Ingenohl
1780 ‑ 1856
grootvader aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
Dorothea Petronella Clasina Beets, geboren Amsterdam 6 juni 1802,1 gedoopt Amsterdam, [...] 20 juni 1802,2 zonder beroep 1860,3 overleden Haarlem 1 mei 1876,4 dochter van Simon Theodorus Beets en Anna Catharina Ingenohl,
 
trouwt Den Helder 12 augustus 18315 met Willem de Brieder, geboren Utrecht voor 22 november 1797,6 gedoopt Utrecht, Domkerk 22 november 1797,7 eerste commies bij de posterijen te Alkmaar 1828,8 commies aan het postkantoor te Deventer 1829,9 geëmployeerde posterijen 1831,5 directeur der posterijen 1833,10 directeur van het postkantoor 1834,11 directeur van het postkantoor 1836,12 directeur van ’t postkantoor 1840,13 directeur van ’t postkantoor 1842,14 directeur van het postkantoor 1847,15 overleden Almelo 6 april 1847,15 zoon van Nicolaas de Brieder en Wilhelmina de Meijer.
 
uit het huwelijk met Willem de Brieder:
 
1. Anna Henriëtta Wilhelmine de Brieder, geboren Almelo 10 april 1833,10 overleden Almelo 17 september 1833.16
 
2. Theodoor Simon Willem de Brieder, geboren Almelo 17 september 1834,11 overleden Soerakarta 29 december 1855.17
 
3. Fredrik Christiaan de Brieder, geboren Almelo 11 oktober 1836,12 auteur van artikelen in De Nederl. Spectator, het Utr. Dagblad, de Vaderl. Letteroef. en De Gids,18 redacteur van de Holl. Illustratie 1865,18 hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant 1876,18 redacteur van de Amsterdamsche Courant 1878,19 hoofdambtenaar ter gemeente-secretrarie te Amsterdam 1883,18 overleden Amsterdam 8 april 1896,20 trouwt Haarlem 25 juli 187819 met Johanna Wilhelmina Thöne, geboren Amsterdam circa 1843,21 zonder beroep 1878,19 zonder beroep 1913,22 overleden Haarlem 6 juli 1913,22 dochter van Carsten Wilhelm Thöne en Geertruid Beets.
 
4. Annette Henriëtte Willemina de Brieder, geboren Almelo 11 juni 1840,13 overleden Almelo 10 mei 1841.23
 
5. Emilie Henriette de Brieder, geboren Almelo 9 september 1842,14 zonder beroep 1860,3 overleden Haarlem 2 augustus 1860.3
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1802-06-[06] - [Dorothea Petronella Clasina Beets]
2.  Amsterdam, [...] * NL-NH Amsterdam D 1802-06-20 - Dorothea Petronella Clasina Beets
3.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1860-08-03 = Emilie Henriette de Brieder
4.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1876-05-02 nr 312 - Dorothea Petronella Clasina Beets
5.  Den Helder * NL-NH Den Helder T 1831-08-12 nr 23 - Willem de Brieder & Dorothea Clasina Beets
6.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
7.  Utrecht, Domkerk * NL-UT Utrecht D 1797-11-22 - Willem de Brieder
8.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1828-05-28 nr 147 = Willem Voorsteegh & Helena de Brieder
9.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1829-08-13 nr 196 = Jacobus de Brieder & Augustina Catharina Elisabeth Inkel
10.  Almelo * NL-OV Almelo G 1833-04-12 nr 24 - Anna Henriëtta Wilhelmine de Brieder
11.  Almelo * NL-OV Almelo G 1834-09-19 nr 72 - Theodoor Siemon Willem de Brieder
12.  Almelo * NL-OV Almelo G 1836-10-13 nr 85 - Fredrik Christiaan de Brieder
13.  Almelo * NL-OV Almelo G 1840-06-12 nr 57 - Annette Henriëtte Willemine de Brieder
14.  Almelo * NL-OV Almelo G 1842-09-10 nr 81 - Emilie Henriette de Brieder
15.  Almelo * NL-OV Almelo O 1847-04-07 nr 45 - Willem de Brieder
16.  Almelo * NL-OV Almelo O 1833-09-18 nr 43 - Anna Henriëtta Wilhelmine de Brieder
17.  Soerakarta * ID-JT Surakarta O 1855-12-[29] - [Theodoor Simon Willem de Brieder]
18.  www.dbnl.org
19.  Haarlem * NL-NH Haarlem T 1878-07-25 nr 149 = Frederik Christiaan de Brieder & Johanna Wilhelmina Thöne
20.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1896-04-[08] - [Fredrik Christiaan de Brieder]
21.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1843 ? [Johanna Wilhelmina Thöne]
22.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1913-07-08 nr 567 = Johanna Wilhelmina Thöne
23.  Almelo * NL-OV Almelo O 1841-05-12 nr 43 - Annette Henriëtte Willemina de Brieder